عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

طبق تعریف قانون تغییر نام وزارت آبادانی، اهداف طرح های جامع عبارتند از:

  • تهیه برنامه های بلند مدت شهر
  • تعیین چگونگی بهره گیری از اراضی و منطقه بندی حوزه های مسکونی، صنعتی و… و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات و نیازمندیهای عمومی
  • تنظیم خطوط کلی ارتباطی و محل قرار گرفتن مراکز انتهای خط ( ترمینال )، فرودگاه و بنادر و…
  • تعیین سطح مورد نیاز برای ایجاد تاسیسات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی و بهسازی و تعیین الویت آنها
  • تدوین ضوابط و مقررات کالبدی و فضائی شهری

پس از انقلاب نام طرح های جامع به طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها تغییر پیدا نمود. به دلایلی نیز مراحل کار از دو مرحله به چهار مرحله افزایش پیدا نمود. مقیاس نقشه های شهری، درطرح های جامع شهری اغلب 10000/1، 5000/1،  2500/1 می باشد.

5-4-2- طرح های  توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ

پس از انقلاب و رکود چند ساله در تهیه طرح های جامع، در طریقه جدید تهیه طرح های توسعه شهری، نام طرح جامع به طرح توسعه و عمران تبدیل گردید. ویژگی عمده این طرح ها معطوف بودن توجهات به مباحث توسعه و عمران شهری به جای توجه صرف به بحثهای کالبدی و نیز در نظر داشتن حوزه نفوذ شهرها می باشد. در مرحله اول مطالعات، انجام مطالعه کلی منطقه، مطالعه حوز نفوذ، مطالعه و شناخت شهر، تجزیه، تحلیل و استنتاج از بررسیها و تهیه طرحها و برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ شهر صورت پذیرفته ؛ در مرحله دوم مطالعه های مشروح و تفصیلی مناطق و محلات مختلف شهر و تهیه طرح های تفصیلی انجام می شود. انعقاد قرارداد برای هر یک از مراحل بصورت جداگانه انجام می گردد و پس از انجام مطالعات مرحله اول، تحت عنوان طرح جامع توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها پس از سیر مراحل استصوابی، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و مطالعات مرحله دوم، تحت عنوان مطالعات تفصیلی توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها به تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری می رسد ( شارمند،  1378 : 35 و 36 ).

5-4-3- طرح های هادی شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طرح هادی شهری طرحی می باشد که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه بهره گیری از زمین های شهری برای عملکردهای مختلف بمنظور حل معضلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می گردد. طرح هادی شهری بیشتر برای شهرهای کوچک و شهرهایی که تا حدود 25000 نفر جمعیت دارند، تهیه میشود.از طرح هادی میتوان به عنوان برنامه ی راهنمای توسعه شهر نام برد. طرح هادی در کشور ما، دارای سابقه طولانی تری نسبت به طرح جامع می باشد؛ سازمان مسئول طرحهای هادی شهری نیز وزارت کشور میباشد.

5-4-4- طرح  های جزئیات شهرسازی

 طرح جزییات شهرسازی، طرحها و نقشه هایی هستند که بمنظور نشان دادن خصوصیات مشروح شهری تهیه می شوند و مبنای تهیه نقشه های محوطه سازی و اجرایی نهایی می باشند. طرح ها و نقشه های فوق معمولا” بحدی می باشد که خط پروژه نهایی ( حد مالکیت خصوصی با فضاهای عمومی شهری ) و همچنین جزئیات داخلی فضاها در زمینه طراحی شهری، مشخص شده و قطعیت می یابد ( شارمند، 1378 :  57 و 58  ).

هدف  این نقشه ها رفع احتیاجات عمومی شهری در برنامه های پنج ساله عمرانی، تهیه نقشه های جزئیات همراه باگزارشات و نمودارها و جداول و برآورد هزینه های مربوطه و ارائه دستورالعملهای اجرایی و ضوابط  و معیارهای ساختمانی و معماری می باشد.

این طرح ها توسط شهرداریها و با بهره گیری از خدمات مهنسین مشاور، خدمات دفتر فنی استانداریها و یا کارشناسان فنی شهرداریها تهیه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه