عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تجارب چین

تا دهه 80 میلادی چین اقتصاد برنامه ریزی شده را تجربه می نمود ودولت تأثیر غالب را در تخصیص منابع اعمال می نمود و برنامه ریزی شهری دنباله برنامه اقتصادی کشوردر حوزه شهرسازی بود ودرآن زمان اصلاحات فضایی وارد برنامه ریزی شهری گردید وراه حل معضلات در اصلاح سازوکار برنامه ریزی شهری دیده می گردید.

ساختار برنامه ریزی شهری پس از انقلاب سال 1949 در چین سه مرحله را پشت سرگذاشت. در آغاز توجه زیادی به برنامه ریزی شهری در کشور مبذول گردید.امادرطول دودهه از 1985 تا 1978 درپی تحولات مربوط به انقلاب فرهنگی، نظام برنامه ریزی به کلی کنار گذاشته گردید که مجددا” پس از اصلاحات و اتخاذ سیاستهای باز اقتصادی از سر گرفته گردید. بنا به ماهیت ساختار سیاسی درچین، این کشور همچنان اهمیت زیادی (بسیار بیشتر ازکشورهای غربی) به مقوله برنامه ریزی شهری می دهد (همان : 179) .

چارچوب برنامه ریزی شهری دراین کشور ” قانون برنامه ریزی شهری” سال 1990می باشد که توسط کنگره خلق چنین تصویب گردید. مطابق این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی متولی تهیه طرح های توسعه شهری می باشد. به علاوه، طبق قانون لازم می باشد تمامی افراد وسازمانها از تصمیمات دولتی پیروی کنند. علاوه براین قوانین دیگری نیز توسط دولتهای محلی در اجرای برنامه ریز شهری وضع می گردند. در جدول شماره 4-4 انواع طرح ها و مراجع تصویب کننده آنها دراین کشور آورده شده می باشد .

4-2-6- تجارب ژاپن

نظام مدیریت توسعه در ژاپن مجموعه نسبتا پیچیده ای از قوانین، نظارتهای قانونی، طرح ریزی، ضوابط کاربری زمین و منطقه بندی[1] به تنظیم و نظارت بر تراکم جمعیت در مناطق گوناگون می باشد. برنامه ریزی دراین کشور درسه سطح ملی، منطقه ای و محلی انجام می گردد(پیرزاده و همکاران،1387 : 183) .

جدول شماره ( 4-4 ) : مرجع تصویب طرح های مختلف در چین

نوع طرح مراجع تصویب کننده ( به ترتیب)
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظام ملی شهرها و شهرکها

هیات وزیران نظام استانی شهرها و شهرکها( نواحی خودمختار)

وزارت مسکن و شهرسازی/ هیات وزیران طرحهای جامع شهری در مراکز استانها و شهرهای خاص

دولت استانی یا شهرداری/ هیات وزیران طرح جامع شهری عمومی

کنگره خلق شهر/ دولت طرح جامع شهرکها

کنگره خلق شهرستان / شهرداری طرح تفصیلی و طرح های ناحیه ای

شهرداری

منبع: ( پیرزاده و همکاران،1387 : 181 )

مسوولیت برنامه ریزی در سطح ملی برعهده نخست وزیر و کابینه اوو مبنای آن قانون ملی و جامع توسعه زمین مصوب سال 1950می باشد.

[1]Zoning

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه