اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه اصطلاحات قانونی

با در نظر داشتن مطرح شدن اصطلاحات مختلف قانونی در این پژوهش، مطالعه اصطلاحات قانونی مرتبط با پژوهش اهمیت بسیاری دارد.

5-2-1- قانون

قانون که در منابع حقوقی در برابر عرف قرار دارد به معنای تمام مقرراتی می باشد که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده می باشد، خواه این سازمان قوه مققننه یا رییس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. پس در معنای عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخشنامه های اداری نیز می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در اصول 85 و 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بدینگونه تعریف شده می باشد: ” قانون به قواعدی گفته می گردد که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده می باشد، یا از طریق همه پرسی به گونه مستقیم به تصویب می رسد”( حسینی،1385 : 36).

قوانین به سه دسته مهم تقسیم می گردد :

  • قانون اساسی
  • قوانین عادی
  • احکام و نظام نامه های قوه مجریه که تصویب نامه، آیین نامه و بخش نامه نامیده می گردد.

5-2-1-1- قانون اساسی

عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر می باشد. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور می باشد. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. قانون اساس، سازمان حقوقی دولت و اختیارات قوای ثلاثه و روابط آنها با یکدیگر و با مردم را تعیین می کند. از نظر سلسله مراتب قانون اساسی در راس قوانین یک کشور قرار دارد.

 

 

5-2-1-2- قانون عادی

قوانینی که با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد، قانون عادی یا قانون به مهنای خاص می باشد.

 مطابق اصل 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با صول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص عدم مغایرت بر عهده شورای نگهبان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه