اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تجارب ایران در نظام برنامه ریزی شهری

سابقه تهیه طرح توسعه شهری در ایران قدمت اندکی دارد. تصویب قانون تعریض و توسعه معابر (1312 هجری شمسی) را می توان به تعبیری آغاز فعالیت های شهرسازی در دانست. در ادامه این طریقه، در تاریخ 31/4/1321 ” آیین نامه ساختمانی تهران و گذرها ” به تصویب رسید. آیین نامه شامل عناوین ذیل بود :

 • تقسیم بندی انواع گذرها
 • مقرراتی راجع به عرض گذرهای جدید
 • مقرراتی راجع به گذرها و میادین
 • در تاریخ10/10/1332 نیز منتخبی از آیین نامه گذربندی تصویب و ملاک اقدام شهرداری آن وقت قرار گرفت که حاوی عناوین زیر بود:
 • تعریض گذرها و فضاهای باز عمومی
 • تقسیم بندی فضاهای باز شهری به نسبت وضعیت آنها شامل ” میادین”، ” باغ عمومی یا پارک “، ” باغچه عمومی “
 • مقرراتی راجع به عرض گذرهای جدید

لیکن مجموعه مقررات فوق بصورت جامع، کامل و به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای آن وقت نبود. لذا در تاریخ 1334 قانون شهرداریها بتصویب رسید و موادی از این قانون به صورت کامل معابر و توسعه آنها و همچنین فضاهای باز، عمومی، میادین و سایر اماکن پرداخت و مققراتی وضع گردید که تا زمان تهیه و تصویب و اجرای طرح جامع تهران قابلیت خود را حفظ نمود و حتی در پاره ای از موارد هم اینک نیز ملاک  اقدام شهرداری می باشد ( نوریان و شریف،1375 : 64 ).

سابقه تهیه طرح‌‌های توسعه شهری در کشور به برنامه عمرانی پنجساله سوم قبل از انقلا‌ب ( 1346-1342) که طی آن تهیه و اجرای 14 طرح جامع شهری در دستور کار قرار گرفت، برمی‌گردد. چهارده شهر یاد شده عبارت بودند از: تهران، تبریز، رشت، اصفهان، کرج، قزوین، بندرانزلی، چالوس، نوشهر، بابل، بابلسر، بندرعباس و بندرلنگه. اولین طرح جامع که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1345 به تصویب رسید، متعلق به شهر بندرلنگه بود. در برنامه عمرانی پنجساله چهارم، اقدام‌های مربوط به تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های جامع ادامه پیدا نمود و تهیه طرح جامع برای 9 شهر دیگر مد نظر قرار گرفت. مانند در سال 1348 طرح جامع شهر تهران، تصویب گردید.‌

با تصویب قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ( اسفند 1351 ) و تحولا‌ت پس از آن، روش تهیه طرح‌های جامع شهری مورد بازنگری قرار گرفت و به دو مرحله یعنی طرح جامع و طرح تفصیلی تفکیک گردید. بر اساس این، تبیین خدمات و قرارداد طرح‌های جامع و تفصیلی (قرارداد همسان 12) تنظیم گردید. پس، تهیه طرح های تفصیلی در ایران، پس از تصویب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری همزمان با شروع برنامه عمرانی پنجم کشور ( 1352)، آغاز گردید. درسال 1353 با تصویب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی طرح‌های توسعه شهری در ایران به سه دسته طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی تفکیک و وظایف و محتوای هر کدام طبق قانون تعریف گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه