اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح های آماده سازی زمین

بعد از انقلاب اسلامی ماده 11 قانون اراضی شهری که در سال 1360 دستورالعمل آماده سازی اراضی تهیه گردید و جهت اجرا به ادارات کل مسکن و شهرسازی زمین شهری ابلاغ گردید:

 • انجام مطالعات مقدماتی، تدوین ایده های کلی آماده سازی زمین بمنظور اسکان جمعیت معین.
 • ارائه برنامه مسکن بر روی اراضی مورد نظر.
 • انجام محاسبات و تهیه طرحها و نقشه های اجرایی برای مساحت مورد نظر که ضمن مطالعات مقدماتی با تایید کارفرما تعیین می گردد.
 • نظارت بر اجرای طرحهای مورد نظر در صورت ابلاغ توسط کارفرما.

زیرا جنبه های اجرایی این گونه طرحها با معضلاتی مواجه گردید، وزارت مسکن و شهرسازی موقتا” آنرا متوقف ساخت.

5-4-6- طرح های  شهرستان

طرح جامع شهرستان طرحی می باشد که با شناخت چگونگی استقرار عوامل زیستی ( بشر، فضا، فعالیت) در محیط جغرافیایی در وضع موجود،تحلیل برنامه ها و گرایشها و روندهای موجود رشد و توسعه و پش بینی و تشخیص الزامات و الویتهای آن و امکانات و محدودیتهای آینده، به تدوین سیاستها و ارائه راهبردها اقدام و با اظهار تصویری و کالبدی آن تحت عنوان الگوی توسعه شهرستان به هدایت و منترل رشد و توسعه و استقرار مطلوب مراکز جدید سکونت، کار و فعالیت و تفریح و مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنین شهرها و روستاها می پردازد. محتوی این مطالعات به گونه کلی شامل مباحث زیر می باشد:

 • مطالعه کلی منطقه
 • مطالعه و شناخت شهرستان
 • تجزیه و تحلیل و استنتاج از مطالعه ها
 • تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی شهرستان ( شارمند،1378 : 62 و 63).
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این طرحها تا کنون علیرغم تصویب، به علت مواجه با معضلات متعدد، هنوز به مرحله اجرا در نیامده می باشد.

5-4-7- طرح های  منطقه شهری

تفکر تهیه طرحهای منطقه ای برای اولیین بار در سال 1355 مطرح می گردد. این طرح ها توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی تهیه می گردد.

تاکنون 7 طرح منطقه ای شامل طرح منطقه ای اصفهان(1365)، طرح توسعه محور شرق کشور(1367)، طرح منطقه ای چابهار-کنارک(1369)، طرح منطقه ای سیستان (1370)، طرح کالبدی منطقه ای آبادن(1371)، طرح کالبدی منطقه ای خرمشهر(1371) و طرح منطقه ای گیلان و مازندران(1371) به تصویب رسیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه