عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر اصفهان[1]

در حال حاضر، شهر اصفهان عملا دارای دو دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی می باشد : یکی دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب 1376 و دیگری دفترچه ضوابط و مقررات طرح بازنگری طرح تفصیلی که ملاک اقدام فعلی شهرداری و دستگاههای اجرایی مربوطه، طرح تفصیلی سال 1367 می باشد. دفترچه ضوابط و مقررات طرح بازنگری اگرچه به تصویب کمیسیون ماده پنج و همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده می باشد، اما به دلیل عدم ابلاغ تاکنون ( تیرماه 1390 ) سندیت قانونی نداشته و ملاک اقدام نمی باشد. پس ملاک اقدام ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی در پژوهش حاضر، ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب 1376 می باشد. پس، تاکید این نکته اهمیت دارد که در این پژوهش به ضوابط طرح تفصیلی می پردازد و ضوابط طرح بازنگری اصفهان، اگرچه در بعضی موارد، ملاک اقدام می باشد اما به دلیلی عدم تصویب نهایی آن و عدم تکمیل آن در تمامی مناطق شهری مورد تاکید نمی باشد.

ضوابط  طرحهای جامع شهری که  تاکنون تهیه  گردیده اند، مباحث و مواردی را در برمی گیرند که اکثرا” ساختمانی و شهرسازی می باشد و بندرت در بعضی از طرحها و آنهم بصورت محدود به مباحث دیگر مانند جزئیات شهرسازی طراحی شهری، معماری بناها، تاسیسات شهری، طراحی معابر و قوانین و مباحث حقوقی شهرسازی پرداخته شده  می باشد.

اگر چه ضوابط ساختمانی و شهرسازی تأثیر غیر قابل انکاری حداقل در شکل گیری کالبدی شهر اعمال می کند، لیکن به  دلیل تنوع مواردی که این  ضوابط  مشمول  آنها  می گردد، بالاجبار بصورت  کلی تنظیم می شوند و لذا این ضوابط اصولا” نمی تواند جوابگوی تمامی نیازمندیهای یک  شهر در این  زمینه باشد، بویژه یک شهر بزرگ مانند اصفهان که ضمن اینکه جایگاه والائی از نظر اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی در بین شبکه شهرهای ملی از آن خود کرده، از یک استخوانبندی و بافت شهری منحصر بفردی برخوردار بوده  و گنجینه ای بزرگ از بناها ی شاخص با ارزش تاریخی را داراست.

نظر به  ویژگیهایی که  اصفهان دارد، حفظ، احیاء و تداوم منطقی اصول و ارزشهای والای معماری و شهرسازی آن غیر قابل اجتناب بوده و این امر مستلزم تهیه ضوابط گسترده ترو جزئی تر و  همچنین تهیه الگوها و طرحهای جزئیات شهر سازی و معماری شهری میباشد که میباسیت بصورت جداگانه برای کلیه  بناها، محوطه ها، بافت ها و محورهای باارزش  تاریخی محوطه های عمومی، بافت های  مسکونی، معابر و فضاهای شهری، بدنه های شهری بناهای شاخص شهری، زاینده رود، مادیهاو بالاخره باغات آن تهیه گردد.

این مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب 1376 در 8  بخش ارائه  شده می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) بخش اول به تعاریف و ارجحیت اجرای ضوابط اختصاص داده شده می باشد .

2)  بخش دوم ضوابط و مقررات عمومی که  اکثرا” مشترک بین کاربریها و کدهای مختلف هستند، ارائه شده  می باشد. این بخش شامل ضوابط  1- تفکیک و تجمیع، 2- مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها، 3- گذرها، پارکینگ و پخ ها، 4- محاسبه سطح زیربنا، 5-  تاسیسات و 6- سایر ضوابط و مقررات عمومی می باشد.

[1] تعاریف و مقررات و ضوابط ارائه شده در این قسمت از دفترچه طرح تفضیلی شهر اصفهان ضوابط ساختمانی و شهرسازی سال 1372 اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان گرفته شده می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه