اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

ضوابط و مقررات عام ارتفاع پذیری بافت های شهری

ضوابط و مقررات عام ارتفاع پذیری که عموما” دربردارنده مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد، بندرت و آنهم بصورت محدود به جزئیات شهرسازی طراحی شهری، معماری بناها، تاسیسات شهری، طراحی معابر و قوانین و مباحث حقوقی شهرسازی می پردازد. این مقررات و ضوابط شامل تعیین سرانه ها، مقررات گذربندی و قوانین سایه اندازی می گردد. در این پژوهش، بر ضوابط خاص تعیین ارتفاع در بافت های شهری تاکید دارد. همچنین از آنجا که این پژوهش بر تسهیل ساخت و ساز مسکن در بافتهای فرسوده شهری تاکید می نهد، ضوابط مرتبط با بافتهای فرسوده شهری نیز ارائه می گردد.

6-2-1- تصویب طرح های ملی موثر در توسعه شهرها

در سال 1363 لزوم تصویب طرح های ملی موثر در توسعه شهرها توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید. طبق این قانون “موارد زیر بایستی به تصویب شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران‌برسد:

  1. هر طرح ملی که در شهر یا حریم استحفاظی آن اجراء گردد، در صورت مغایرت یا عدم‌پیش‌بینی طرح جامع‌.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • دستورالعمل‌ها و تغییر سیاستهای هریک از دستگاههای اجرایی که در چگونگی رشد وتوسعه و اساس طرح جامع هر شهر تاثیر خواهد گذاشت.
  1. هرگونه طرح یا سیاستگذاری یا مقرراتی که عملکرد و تاثیر منطقه‌ای و ملی داشته و در واقع جزیی از طرح جامع سرزمین به شمار می رود” (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 1388 : 6 ).

6-2-2- ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح های توسعه شهری

بر اساس مصوبات سال 1364 و اصلاحیه آن در سال 1366، ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح های توسعه شهری به تصویب رسید. طبق این قانون، شهرداریها می توانند در قبال اضافه ارزشی که برای هر یک از قطعات اراضی شهر بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی بیش از قیمت اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم ایجاد می گردد، با تعیین شورای شهر و تایید وزارت کشور عوارض اختصاصی به تناسب اندازه اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و در حسابی جداگانه به نام ” درآمد حاصله از فعالیتهای اقتصادی در ساختمانهای شهری” نگهداری کند. این درآمدها بایستی در تهیه طرح های توسعه و عمران شهر و اجرای آنها –  اعم از تهیه طرح های جامع و تفصیلی و هادی و توسعه و عمران شهری، اصلاح و احداث شبکه ارتباطی، بهسازی و نوسازی بافتهای کهنه و قدیمی، بهبود و توسعه منابع و شبکه آبرسانی و کمک به تملک و احداث ساختمانهای آموزشی-  مصرف گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه