عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربرد پژوهش

امروزه بافتهای فرسوده در کنار شهرهای بزرگی زیرا اصفهان، تهران، مشهد و… معضلات و هزینه های زیادی را برای شهرداری و نهادهای دخیل در برنامه ریزی و مدیریت شهری در بر داشته، بطوریکه منجر به ایجاد مسائلی همچون تخلیه شدن بافتها، عدم در نظر داشتن فرسودگی روز افزون آنها و از دست رفتن تجانس فرهنگی در این محلات گشته می باشد.

عمده این نابسامانیها، ناشی از نقص، ابهام، تعارض و ناهماهنگی مقررات شهرسازی، نبود ویا کمبود مقررات مطلوب و متناسب با نیازهای عمرانی و مدیریت مناطق می باشد.آگاهی از تاثیرات ناشی از اجرای مقررات و ضوابط طرحهای تفصیلی اجرایی بر بافت فرسوده می تواند تأثیر بسزایی در جهت افزایش آگاهی مدیران و مسولین شهری جهت بهبود و اصلاح و ارائه آیین نامه های موزون تر و متناسب تر می گردد.

1-7- بهره گیری کنندگان از نتیجه پایان نامه ( اعم از مؤسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاههای اجرایی و غیره)

نتایج پژوهش برای بهره گیری گروههای ذیل مفید خواهد بود :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. استانداری.
 2. سازمان میراث فرهنگی.
 3. سازمان مسکن و شهرسازی.
 4. شهرداری.
 5. دانشجویان علاقه مند به پژوهش و مطالعه در مورد بافت فرسوده.

همچنین این پژوهش می تواند زمینه مطالعاتی را جهت انجام بررسیهای بعدی از طرف سازمانها و اُرگانهای برنامه ریز کشور فراهم سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه