عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

سومین دسته از قطعات با در نظر داشتن جهت گیری قطعه نسبت به معبر، قطعات سه برهستند که خود به چهار زیر دسته قابل تقسیم بندی هستند. این قطعات که به قطعات سه کله نیز معرفند عبارتند از :

– قطعات سه بر که ازسمت شمال و جنوب و شرق قطعه به معبر دسترسی دارند.

– قطعات سه برکه ازسمت شمال و جنوب وغرب قطعه به معبر دسترسی دارند.

– قطعات سه بر از سمت شمال و غرب و شرق قطعه به معبر دسترسی دارند.

– قطعات سه بر از سمت جنوب وغرب و شرق قطعه به معبر دسترسی دارند.

از میان این چهار زیر دسته، سه دسته که از طریق شمال قطعه با معبر راه دسترسی دارند (البته بشرط اینکه راه دسترسی کل عرض شمالی قطعه را در بر بگیرد) از نظر ارتفاع پذیری بر قطعات مجاور بویژه قطعات شمالی شرایط بهتری دارند و سه دسته دیگر که از طریق جنوب قطعه با معبر راه دسترسی دارند (البته بشرط اینکه راه دسترسی کل عرض جنوبی قطعه را در بر بگیرد) از نظر سایه پذیری از قطعات مجاور شمالی شرایط بهتری دارند.

چهارمین دسته از قطعات با در نظر داشتن جهت گیری قطعه نسبت به معبر یا دسترسی قطعه به معبر، قطعات چهار بر قرار دارند که دسته بندی دیگری ندارند . این قطعات از چهار جهت به معبر دسترسی دارند. تعداد و فراوانی اینگونه قطعات در قطعه بندی اراضی مسکونی شهری از سه دسته دیگر بسیار کمتراست. در بافت های شهری طراحی شده به صورت هندسی اینگونه قطعات معمولا قطعات اراضی خدمات شهری و محله ای هستند و یا فقط در الگوی مجموعه های مسکونی بلند مرتبه که مساحت زیادی دارند، می توان نظاره نمود. در بافت های شهری ارگانیک و غیر هندسی در موارد معدودی اینگونه قطعات را می توان نظاره نمود. از نظر شرایط ارتفاع پذیری اینگونه قطعات نه تنها کمترین تاثیر را بر قطعات اطراف می گذارند، بلکه کمترین تاثیر را نیز می پذیرند. از نظر دریافت انرژی تشعشعی خورشید، شرایط اینگونه قطعات مشابه قطعاتی می باشد که شکل سطح اشغال آنها به صورتی می باشد که ساختمان در وسط قطعه زمین مورد نظر قرار گرفته و از چهارطرف با هوای خارج ارتباط دارد (مطابق الگوی شماره 1).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه