اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– نظری به تاریخچه  طرح های توسعه شهری در جهان

شهرنشینی یک دوره تقریبا 5700 ساله را پشت سر گذاشته می باشد. شهر نشینی تا اواسط قرن هیجدهم میلادی مفهوم امروزی را نداشت ؛ به طوری که تنها 3% جمعیت جهان و کمتر از 30 میلیون نفر در شهرها زندگی می کردند.البته پیش از انقلاب صنعتی شهرهای مهمی نظیر روم با بیش از یک میلیون نفر در قرن سوم و لندن با 255 هزار نفرجمعیت وجود داشته می باشد (نوریان و شریف، 1375 :27). اما این شهرها معضلات اقتصادی و اجتماعی شهرهای امروزی را نداشتند. رشد شهرنشینی پس از سال 1800میلادی چنان شتابی به خود گرفت که در طی تنها 180سال جمعیت شهرنشین جهان معادل ده برابر کل دوران 5700 ساله پس از آن بود (همان، 28) .

اگر چه در گذشته های دور در شهرهایی همچون ” موهنجودارو”  در تمدن سند طراحی صورت می گرفت یا در ” شهر سوخته ” در ایران و حتی در بعضی از شهرهای قرون وسطی، روش منطقه بندی مشاغل به عنوان نوعی برنامه ریزی وجود داشته می باشد ؛ لیکن برنامه ریزی شهری و تهیه طراحی مربوطه به صورت گسترده و فراگیر از زمان مواجه شدن با پدیده رشد سریع شهرنشینی آغاز شده و در برنامه امور دولتها قرار گرفته می باشد. به بیانی دیگر، شهرنشینی سریع مسائلی را در زمینه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره به وجود آورد که علم برنامه ریزی شهری و شهرسازی را به عنوان ابزاری جهت شناخت حل آن مسائل موجودیت بخشید. بدین ترتیب، منطقه بندی فضای شهری و تغییرات کالبدی در بافت شهرها بصورت عنصری در بطن برنامه ریزی شهری مطرح گردید و با ایجاد تنوع در کاربریها، منطقه وسیمای شهری هویت پیدا نمود (همان، 29).

دانش برنامه ریزی شهری در اوایل قرن بیستم در انگلستان و ایالات متحده آمریکا پاگرفت که اولین نظریه پردازان مهم آن پاتریک گدس[1] و لویس مامفورد[2] بودند.آنان، که هردو در اصل زیست شناس بودند، با بهره گیری از اصول بوم شناسی و زیست شناسی، نظریه ارگانیستی را در شهرسازی مطرح ساختند که تحت تاثیر شرایط آن وقت با نظریه کارکردگرایی شهرسازی مدرن (منشورآتن -1933) در هم آمیخت و به عنوان الگوی برنامه ریزی جامع یا برنامه ریزی عقلانی در سراسر جهان گرفته گردید. در واقع مبانی برنامه نظری برنامه ریزی  جامع ( بصورت طرح های جامع -تفصیلی) بیش از نیم قرن بر تفکر علمی شهرسازی جهان حاکم بود تا حدود دهه 1960 در خاستگاه خود دوام آورد (پیرزاده و همکاران، 1387 : 13 و 14 ).

[1]Patrick Geddes

[2]L. Mumford

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه