اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

نوسازی[1]

 نوسازی عبارت می باشد از تجدید بناها و فضاهای شهری که از طریق اقدامات یا فرایندی، نشانه های فرسودگی، ویرانی، بی رونقی و رکورد و از بین می رود ( شماعی ، 1389 : 50).

در تعریف دیگری نوسازی به معنای تجدید بنای ساختمانها، اقدام یا فرایند از میان بردن نشانه های خرابی، فرسودگی، ویرانی ها با مفهوم دوباره سازی و تجدید بنای نو مترادف می باشد( توسلی ،1379 : 85). در نوسازی بر فعالیت همیشگی فضا تاکید  شده و با ایجاد تغییراتی در کالبد، آن را معاصر می کند. پس بر خلاف بهسازی می تواند به ایجاد فضاهای شهری جدید بینجامد(حبیبی و مقصودی ، 1382: 5 ).

نوسازی زمانی انجام میشود که فضای شهری، مجموعه و یا بنا از کارکردی مناسب و معاصر برخوردار بوده اما فرسودگی نسبی کالبدی فضایی سبب کاهش بازدهی و کارایی آن شده می باشد (حبیبی و مقصودی ، 1388 : 20).

1-12-9-  بهسازی [2] 

بهسازی عبارت می باشد از اصلاح وضع محلات و ساختمانهای واقع در محله ها ، بر اساس یک طرح جامع متناسب کننده به نحوی که حالت فرسودگی و رکورد و رخوت از آنها از بین برود ( زنگی آبادی 1370 : 217)

بهسازی شامل سلسله اقداماتی می باشد که به مقصود بهبود کالبد، در کوتاه مدت انجام می شود. در واقع بهسازی زمانی انجام می شود که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملکردی حادث شده باشد.

همچنین بهسازی عبارت می باشد از باز زنده سازی بافت در حال فرسوده شدن که اکثرا نیاز به اصلاح شبکه معابر، تامین خدمات روبنایی و ساماندهی فضایی دارد. اینکار  با سرمایه گذاری محدود در استقرار بنیانهای اقتصادی، اشتغال واعمال ضوابط و مقررات میسر می باشد. در این صورت بهسازی عبارت از وضع مقررات برای مهار مصرف زمین و ابنیه در جهت حفظ کارکردهای اصلی محیط یا رواج مصرف جدیدی از زمین به مقصود بهره گیری از کارکردهای جدید ضمن پیش بینی تسهیلات و خدمات لازم ( طرح نوسازی حرم مطهر امام رضا ، 1371 : 20).

[1] Renovation

[2] Rehabilitation

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه