عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

اضافه کردن ارتفاع پیلوت یا زیرزمین به ارتفاع ساخت قطعه جنوبی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

افزودن ارتفاع پیلوت یا زیرزمین ساختمان بر ارتفاع قطعات جنوبی راهکار مطرح دیگر در این پژوهش می باشد. از آنجا که طبقه پیلوت یا زیرزمین، محل استقرار فضاهای مشاعی ساختمان ( پارکینگ و انبار ) می باشد، نیازی به بهره گیری از نور خورشید ندارند، در نتیجه می توان به اندازه ارتفاع طبقه پیلوت یا زیرزمین ( 2.80 ) بر ارتفاع قطعه جنوبی افزود. در اینجا تاکید می گردد که راهکار مذکور در صورتی می تواند اجرا گردد که در طبقه پیلوت یا زیرزمین قطعه شمالی، واحد مسکونی وجود نداشته باشد.

طبق مقررات شهرسازی، هر واحد آپارتمان نیاز به 1واحد پارکینگ دارد. در نمونه های مثالی، زمانی که قطعات سایه پذیر( قطعات شمالی )، 4 طبقه روی پیلوت ساخت نماید، ملزم به تامین پارکینگ برای ساختمان می باشد. در نتیجه یک ساختمان 4 طبقه به 4 واحد پارکینگ نیاز دارد. که عملا” پیلوت ساختمان مذکور به پارکینگ ( و فضاهای مشاعی مانند انبار ) اختصاص می یابد پس، در طبقه پیلوت نیازی به بهره مندی از نور خورشید نمی باشد. در نتیجه، می توان ارتفاع این طبقه ( 2.8 ) را به ارتفاع قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) افزود.

9-4-3- اضافه کردن ارتفاع پنجره ارتفاع  ساخت قطعه جنوبی

در جبهه جنوبی قطعه، مالکین،جهت جلوگیری از مشرفیت بر قطعه جنوبی، فقط ملزم به ایجاد پنجره می باشند. از آنجا که پنجره ها در 0.80 متری از کف تعبیه می شوند پس تا ارتفاع مذکور از کف،  ساختمان نیازی به نور آفتاب ندارد. درنتیجه، می توان با افزودن ارتفاع پنجره به ارتفاع قطعه جنوبی، بر ارتفاع قطعه جنوبی افزود ؛ که در مجموع با ارتفاع پیلوت 4 متر یا 1 طبقه می توان بر طبقات مجاز افزود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه