عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

جهت گیری قطعات و دانه بندیهای شهری نسبت به خورشید یا رون

امکانات اقتصادی و مسائل فرهنگی، نحوه ساخت و وضعیت اقلیمی هر محل، تعیین کننده نسبت اهمیت هر یک از عوامل یاد شده در تعیین جهت استقرار ساختمان هستند. هرچه امکانات ساخت و کنترل شرایط محیطی ساختمان، محدودتر و شرایط اقلیمی وخیم تر باشد، ضرورت هماهنگی ساختمان با طبیعت و شرایط اقلیمی بیشتر خواهد گردید. در هر صورت جهت انتخاب شده برای یک ساختمان بایستی جوابگوی کلیه نیازهای مطرح شده در جامعه باشد. به همین دلیل لازم می باشد در انتخاب نهایی، کلیه جهت هایی که از نظر اقلیمی قابل قبولند در ارتباط با عوامل دیگر مورد مطالعه قرار گیرند ( کسمایی، 1369 :109 ).

جهت استقرار ساختمان، یکی از مهمترین عوامل موثر در تعیین شرایط حرارتی فضاهای داخلی می باشد. جهت استقرار ساختمان به نوعی در تامین بسیاری از اهداف طراحی و نیازهای حرارتی ساختمان مانند موارد ذیل تاثیر می گذارد :

  • کاهش اتلاف حرارت ایجاد شده در ساختمان در مواقع سرد
  • بهره گیری هرچه بیشتر از انرژی خورشیدی در گرم کردن فضاهای داخلی
  • جلوگیری از گرم شدن فضاهای داخلی در مواقع گرم

مورد اول به جهت استقرار ساختمان در ارتباط با وزش باد در مواقه سرد و موارد دوم و سوم در ارتباط با جایگاه خورشید و انرژی حاصل از آن در کل سال مطرح هستند( مهندسین مشاور معماری و شهرسازی عرصه، 1382 ).

نحوه استقرار بنا بایستی بگونه ای باشد که بیشترین بهره گیری از نور خورشید در ارتباط با شرایط گرمایی، بهداشتی و روانی آن حاصل آید. در کلیه تئوریهایی که در مورد ارتباط جهت ساختمان و تابش آفتاب ارائه گردیده، جهت جنوبی بهترین جهت برای ساختمان قلمداد شده می باشد. البته در هر منطقه بایستی تاثیر دمای هوا و تابش آفتاب را نیز در نظر گرفت. زیرا در شرایط سرد حداکثر انرژی خورشیدی مورد نیاز بوده و ساختمان بایستی در جهتی قرار گیرد که بیشترین تابش آفتاب را دریافت نماید و برعکس وقتی هوا گرم می باشد، جهت ساختمان بایستی بنحوی باشد که شدت تابش آفتاب بر دیواره های آن به حداقل برسد. جهت گیری ساختمان نسبت به جنوب در بهره گیری از انرژی خورشیدی بسیار موثر می باشد. ” جهت گیری مناسب به این معنی می باشد که جدارهای نورگذر جنوبی به مقصود بهره برداری بیشتر از انرژی تابشی  خورشید در سردترین روز سال از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر در معرض تابش خورشید قرار گیرند ” ( وزارت مسکن و شهرسازی، 1387 : 34 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد