اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقطع و شکل طبقاتی ساختمانهای سایه پذیر

یکی دیگر از ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی که بر ارتفاع پذیری ساختمانهای جنوبی بر ساختمانهای شمالی موثر می باشد شکل و مقطع طبقات ساختمانی ساختمانهایی می باشد که سایه برروی آنها می افتد (ساختمانهای شمالی). از نقطه نظر مقطع طبقات، ساختمانهای شمالی بسته به ارتفاع و تعداد طبقات آنها ممکن می باشد تعداد زیادی شکل و مقطع طبقاتی داشته باشند. با در نظر داشتن اینکه از طبقه پایین به طبقات بالا از تاثیر سایه اندازی ساختمان جنوبی بر ساختمان شمالی کاسته می گردد، مهمترین قسمت و بخش مقطع ساختمان که در بحث ارتفاع پذیری ساختمانها بیشترین اهمیت را دارد و به عبارت دقیق تر بیشترین تاثیر را از ارتفاع پذیری ساختمان مقابل می پذیرد، طبقات پایین و بویژه طبقه همکف مقطع

 

ساختمان می باشد. پس بایستی گفت کد ارتفاعی و نوع کاربری طبقه همکف مانند عواملی می باشد که می توان با در نظر داشتن آن ارتفاع ساختمان جنوبی را تعدیل نمود .

از نظر شکل و مقطع طبقات ساختمانی، در طبقه همکف ساختمانها سه الگوی مقطع ساختمانی می توان تشخیص داد :

-الگوی اول، شامل شکل و مقطعی از ساختمان می باشد که از کد ارتفاعی 00:00 طبقه همکف بصورت مسکونی می باشد. با در نظر داشتن مساحت و اندازه اضلاع و ابعاد قطعات پلاک های مسکونی شهری (حدود 200 متر مربع) و تامین پارکینگ واحدهای مسکونی این الگو معمولا در ساختمانهای کوتاه مرتبه حداکثر سه طبقه قابل اجرا می باشد .

– الگوی دوم، شامل شکل و مقطعی از ساختمان می باشد که از کد ارتفاعی 00:00 طبقه همکف بصورت پیلوت و با کاربری پارکینگ می باشد. با در نظر داشتن مساحت و اندازه اضلاع و ابعاد قطعات پلاک های مسکونی شهری (حدود 200 متر مربع) و تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، این الگو معمولا در ساختمانهای میان مرتبه حداکثر تا چهارطبقه قابل اجرا می باشد. با در نظر داشتن ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ارتفاع پیلوت 40/2 متر و ضخامت سقف 40/0 متر، ارتفاع طبقه اول مسکونی با ارتفاع 80/2 متر از کد 00:00 همکف شروع می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد