اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح بازنگری طرح تفصیلی

مسئولیت تهیه این طرح بر اساس توافقنامه 15/9/1379 فی‌ما بین وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری اصفهان و شورای اسلامی شهر اصفهان، بعهده شهرداری اصفهان قرار گرفت.

طرح مذکور بعنوان سومین طرح تفصیلی شهر اصفهان به شمار می رود که برای اولین بار توسط شهرداری تهیه شده می باشد.

تهیه این طرح در ابتدای سال 1381 و توسط شش مهندس مشاور ذیصلاح، آغاز و نهایتاً در سال 1385 به تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسید و چندین منطقه آن  بتدریج و به تفکیک، به تصویب کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسیده، ولیکن هنوز ابلاغ نشده می باشد و نتیجتاً هنوز، ملاک اقدام قانونی نمی‌باشد. بدیهی می باشد پس از ابلاغ رسمی، طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان قابل استناد رسمی و ملاک اقدام قانونی خواهد بود.

خاطر نشان می گردد مرحله اول طرح مذکور شامل اهداف و راهبردهای طرح بوده که به نوعی، بعنوان برنامه‌ و طرح فرادست (مشابه طرح جامع) به شمار می رود که در سال 1383 به تصویب کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین، مرحله دوم طرح مذکور شامل طرح تفصیلی پایه (شبکه معابر، کاربری اراضی، ارتفاعات، ضوابط و مقررات شهرسازی) که خروجی و محصول نهایی و اساس طرح مذکور به شمار می رود، از اوایل سال 1384 آغاز و از ابتدای سال 1385 تا نیمه آن بتدریج و به تفکیک مناطق مربوطه، از مشاور تحویل و نهایتاً در شورای اسلامی شهر اصفهان مطالعه و تصویب گردید و به کمیسیون ماده پنج ارسال و ارائه گردید.

در یک جمع بندی کلی درشناخت جایگاه نوسازی وبازسازی بافت های شهری درطرح های توسعه شهری اصفهان میتوان چنین گفت که :

-طرح جامع کوکس ضمن افزایش قابل ملاحظه ی سطح شهر پیشنهاد ایجاد یک شبکه معابر شطرنجی ونیز نوسازی کامل مرکز شهر تاریخی رامدنظر قرارداده بود.دراین طرح صرفا” بافت تاریخی مدنظر قرارگرفته بود که البته نتایج آن منجر به از هم گسختگی بافت تاریخی وعدم پویایی آن گردید.

– باتوجه به حضور و سلطه اتومبیل برنظام حمل ونقل شهری، درطرح جامع ارگانیک با رویکردی مشابه طرح قبلی و بدون تکریم وتوجه به ارزش بافت های کهن یک شبکه وسیع شطرنجی از شبکه معابر برای کل شهر پیشنهاد گردید و نوسازی مرکز قدیم دراین طرح رنگ باخت ویک مرکز جدید شهری درشمال اصفهان پیشنهادگردید. عمده ایرادات وارده به این طرح، درنظر گرفتن گسترش شهر بر روی حدود 7000 هکتار از اراضی کشاورزی مرغوب اطراف اصفهان وسامان دهی نظام فضایی براساس گسترش های بعدی به همین نحو، تغییر جهت گسترش تاریخی اصفهان به سمت جنوب، نادیده گرفتن ساختار تاریخی شهر و افراط درایجاد شبکه معابر اصلی میباشد. این رویه منجر به خروج جمعیت از بافت های قدیمی و در نتیجه عدم پویایی و زندگی اجتماعی درسطح آن گردیده وفرسودگی را به بارآورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه