اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه پایدار[1]

متداول ترین تعریف از پایداری، تعریفی می باشد که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه[2] یا ” کمیسیون برانت لند ” ارائه داده می باشد. توسعه پایدار نوعی از توسعه می باشد که” نیازهای فعلی را بدون خدشه دار کردن به توانایی های نسل آینده در تامین نیازهای خود رفع می کند”(احمدی،20:1383). در نتیجه می توان گفت توسعه پایدار رفع نیازهای فعلی را بدون خدشه دار کردن به توانایی های نسل آینده در تامین نیازهای خود ، مورد توجه دارد و دربردارنده این پیام می باشد که نمی توان از نظر انسانی و اخلاقی قبول نمود که نسل فعلی به قیمت بهبود جامعه خود و برای رفاه و رسیدن به استانداردهای بالای زندگی خود خسارت جبران ناپذیری بر سرمایه نسل های آتی وارد سازد و از آنها بهره گیری های نامحدود بعمل آورد.

صاحب نظران امر توسعه، سیاست های توسعه پایدار را بر چهار رکن اصلی زیر بر می شمارند :

  • به حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر ( مانند سوخت های فسیلی و منابع کافی ).
  • پایدار ساختن مصرف منابع طبیعی تجدید ناپذیر ( مانند آب های زیرزمینی، خاک و گیاهان ).
  • نگهداشتن حد تولید ضایعات و آلودگی ها در اندازه ظرفیت و جدب محلی و جهانی ( مانند گازهای گلخانه ای، مواد شیمیایی نابودکننده ازن و زباله های سمی).
  • تامین نیازهای پایه انسانی و اجتماعی ( مانند دسترسی به ابزار معیشت، حق انتخاب، مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و دسترسی به محیط سالم و خدمات پایه ) ( مرصوصی و بهرامی، 1389 : 19 و 20 ).

2-2-1- توسعه پایدار شهری[3]

توسعه شهری به عنوان یک مفهوم فضایی، را می‌توان به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم، جهت رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن، حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا و غیره، تعریف نمود. چنین توسعه‌ای زمانی پایدار خواهد بود که، در طول زمان، شهری از نظر زیست محیطی قابل سکونت و زندگی (هوای پاک، آب آشامیدنی سالم، اراضی و آبهای سطحی و زیرزمینی بدون آلودگی و غیره)، از نظر اقتصادی بادوام (اقتصادی شهری بایستی بتوان با تغییرات فنی و صنعتی جهت حفظ مشاغل پایه‌ای‌اش متناسب گردد و مسکن مناسب و در حد استطاعت ساکنانش را با یک بار مالیاتی سرانه عادلانه تأمین نماید). و از نظر اجتماعی همبسته (الگوهای کاربری زمین، همبستگی اجتماعی و احساس شهروندی باشد که بشر بتواند در آمدی عادلانه به دست آورد، سرپناه مناسب تهیه کند، احساس را حتی کند و کوشش و وقت خود را وقف حفاظت از تصویر شهر نماید. ساخت یک اقتصاد شهری قوی و شهری قابل زندگی از نظر زیست محیطی، بایستی با تلاشهایی به هدف حفظ گروه‌های اجتماعی موجود و ارائه اشکال جدید اداره شهر و کنترل آن، دست در دست هم داده تا بتوانند همبستگی و انسجام اجتماعی را حفظ کنند ( http://www.verdinejad.com ).

[1] sustainable development

[2] on environment and development = WCED world commission

[3] urban sustainable development

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه