اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت دسترسی ها

بافتهای فرسوده که اکثراً بدون طرح قبلی ایجاد شده اند اکثراً از ساختاری نامنظم برخوردارند و دسترسی های موجود درآنها اکثراً پیاده می باشد به گونه ای که اکثر معابر آن بن بست یا با عرض کمتر از 6 متر بوده و ضریب نقوذناپذیری در آنها کمتر از 30/. می باشد. مساحت عرصه ابنیه واقع شده دراین بافتها اکثراً کمتر از 200 متر مربع می باشد. معابر این بلوکها دارای عرض حداقل 8 متر می باشد.

2-3-5- 5- وضعیت خدمات و زیر ساختهای شهری

بافتهای فرسوده به لحاظ برخورداری از خدمات، زیرساختها و فضاهای باز، سبز و عمومی دچار کمبودهای جدی‌اند ( حبیبی و دیگران، 1386 : 66 و 67 ).

2-4- دیدگاههای نظری در زمینه بهسازی و نوسازی بافتهای شهری

دخالت در بافت قدیم نیازمند شناخت علمی آن درفضای جغرافیایی شهر وتمیز نسبی آن از بافت های میانی وجدید شهری پیرامون آن می باشد. تاکنون صاحب نظران زیادی  نظریات مختلفی درخصوص بهسازی ونوسازی شهری بافت های تاریخی وقدیم شهرها ارائه داده اند؛ که هریک از این نظریات از دیدگاه های مختلف به مساله نگاه کرده و راه حل های مختلفی نیز ارائه داده شده می باشد. به هرحال در تمامی این نظریات ،حفظ ونگهداری بافت قدیم وارزش های نهفته در آن مورد تاکید می باشد.  از اواسط قرن هیجدهم میلادی افراد مختلفی در کشورهای گوناگون شروع به ارائه نظریات خود در زمینه مرمت و بهسازی بافتهای قدیمی و فرسوده نموده اند. از آنجا که مطالعه و تحلیل نظریه ها، اندیشه ها و شیوه ها، سبکها و الگوهای متفاوت ، می تواند راهکار مناسبی جهت بهسازی و نوسازی این بافتها ارائه دهد. در ادامه به مطالعه نظریات تعدادی از افراد نظریه پرداز در این زمینه می پردازیم :

2-4-1- اوژن ویوله لودو [1]( 1879- 1814 م )

لودو معمار فرانسوی، دوران زندگی حرفه ای خودرا زمانی آغاز نمود که جامعه پس از انقلاب کبیر فرانسه نیاز شدیدی به بازسازی ومرمت داشت. لودو معتقد بود که مرمت یک بنای ویران شده یا در حال ویرانی مجاز می باشد.حتی اگر بنایی در یک دوره تارخی ساخته شده اما ناتمام مانده می باشد می توان آن را تکمیل نمود،مشروط براین که کار با تکریم به معماری آن دوره انجام پذیرد.

این نظریه به پویایی ماده در ساختمان اعتقاد دارد تمامی عناصری که بعداز احداث بنا به آن افزوده شده اند بایستی حذف شوند وبنا به شکل اولیه برگردانده گردد وهرگاه بناها دراثر تخریب ناشی از عوامل یا خواست های انسانی بخشی از پیکرد خودرا از دست بدهند و حتی زمانی که در وحدت کالبدی خود نیز تکمیل نشده باشند ودر اصل ساختمان بنا ناتمام باشد مرمت کننده بایستی بنارا تکمیل کند وآن را به صورت اولیه در آورد (فلامکی ، 1380 : 13 ).

[1] Eugen Viollet Le Duc

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد