اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقررات[1]

مجموعه ای پیچیده ای از قوانین حقوقی، قوانین جزایی و فنی می باشد که بموجب قانون بایستی اجرا گردد. مقررات در واقع همان طرحهای مرجع و تبلور قوانین کشور هستند که در سلسله مراتبی دقیق با همدیگر قرار می گیرند. دستورالعملها و تبیین خدمات پس از تدوین به صورت قواعد جدیدی اعمال می گردد ( حسینی،1385: 49).

1-12-3- ضوابط و مقررات شهرسازی[2]

مقصود از ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مجموعه قواعدی می باشد که در زمینه تعیین انواع کاربری در حوزه های مسکونی، تجاری، خدماتی و معابر شهری، تعیین انواع سرانه ها و نیازهای شهری، پیش بینی تراکم های جمعیتی و ساختمانی، ضرایب اشغال و نحوه استقرار بنا در یک قطعه، دسترسی مناسب (سلسله مراتبی از سطوح محلی، ناحیه ای، منطقه ای و شهری) تناسب طول و عرض یک قطعه، تدوین حداقل نصاب تفکیک برای انواع کاربریها، نما و سیمای شهری… وضع می گردد ( حسینی،1385: 49).

اهداف مطرح شده در قوانین و مقررات شهرسازی و معماری عبارتند از:

الف )  بهبود کیفیت زندگی یکایک شهروندان از طریق تامین نیازمندیهای عمومی و  اساسی جامعه.

ب ) مشارکت فعال مردم در فرایند شهرسازی

ج ) نهادینه کردن اجرای قوانین و حراست از آنها توسط شهروندان( حسینی، 1385 : 30).

1-12-4-  طرح تفصیلی[3]

ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و وظایف آن مصوب 1353 اظهار می دارد :” طرح تفصیلی  عبارت از طرحی می باشد که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه بهره گیری از زمین های شهری را در سطح محلات مختلف شهر و جایگاه و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و اندازه جمعیت و تراکم  ساختمانی در واحدهای شهری، و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل معضلات شهری و جایگاه کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می گردد و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.

[1] Regulations

[2] Urban Development regulations

[3] Detailed plan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد