عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

درجه حرارت

هدف از مطالعه درجه حرارت در منطقه مورد مطالعه، شناخت عمومی از نوسانات حرارتی منطقه در طی سال و آگاهی از مقادیر حداکثر و حداقل می باشد. پارامتر درجه حرارت یکی از عوامل اصلی در تعیین اقلیم منطقه می باشد. پارامتر درجه حرارت یکی از عوامل اصلی در تعیین اقلیم منطقه می باشد. در مطالعه ویژگیهای دمای منطقه مورد مطالعه، پارامترهای اصلی دما شامل میانگین های ماهیانه حداقل و حداکثر و متوسط روزانه و همچنین حداقل و حداکثر مطلق درجه حرارت مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در جدول شماره 7-1 رژیم حرارتی ایستگاه سینوپتیک اصفهان منعکس شده می باشد.

متوسط دمای سالیانه در ایستگاه اصفهان 16 درجه سانتی گراد وحداکثر مطلق 42 درجه وحداقل مطلق 2/13- درجه سانتی گراد می باشد .متوسط حداقل درجه حرارت 9 درجه سانتی گراد ومتوسط حداکثر آن 23 درجه سانتی گراد می باشد .

با در نظر داشتن رژیم حرارتی ایستگاه سینوپتیک اصفهان، سردترین ماه سال، دی ماه به ترتیب با میانگین متوسط و میانگین حداقل درجه حرارت 3.2 و 2.3- درجه سانتیگراد و گرمترین ماه سال، تیرماه به ترتیب با متوسط و میانگین حداکثر درجه حرارت 29.1 و 36.5 درجه سانتی گراد می باشد. در اصفهان،  از 365 روز در سال، 75 روز آن درجه حرارت زیر صفر می باشد.

در نمودار ذیل رژیم حرارتی فصلی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اصفهان ارائه شده می باشد.

ساعات آفتابی

در برنامه ریزی عمران و شهرسازی، تشعشع آفتاب و انرزی حاصل از آن تأثیر بسیار مهمی دارد. اصفهان را شهر آفتاب می نامند زیرا در سال به گونه متوسط حدود  3274 ساعت آفتاب دارد وتعداد روز های یخبندان در آن حدود 5/74روز در سال می باشد. در جدول شماره 7-2 میانگین تعداد ساعات آفتابی در اصفهان آورده شده می باشد.

جایگاه خورشید

تابش آفتاب در هر نقطه از زمین بستگی به جایگاه خورشید نسبت به آن نقطه دارد که، بدلیل حرکت وضعی و دورانی زمین، جایگاه خورشید در ساعات، روزها و فصول مختلف متفاوت می باشد، برای اینکه بتوان شدت تابش آفتاب بر سطوح مختلف و حرارت حاصل از آن را مطالعه نمود لازم می باشد که جایگاه خورشید نسبت به محل مورد نظر در زمانهای مختلف مشخص باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسیر خورشید که راهی می باشد که روزانه خورشید در نیمکره آسمان( از نظر ناظر ) در می نوردد، در یک ماه معین و برای یک عرض جغرافیایی معین با مسیر خورشید در عرض جغرافیایی دیگر یکسان نمی باشد. ترسیم نمودار آن از آن جهت در طراحی و برنامه ریزی اقلیمی اهمیت دارد که از این طریق می توان اندازه بهره گیری ساختمانها از نور خورشید را با در نظر داشتن جایگاه آن در آسمان تشخیص داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه