اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

سایر عناصر اقلیمی

میانگین بارش سالیانه – که تحت تاثیر جریانات هوای مرطوب از اقیانوس اطلس،مدیترانه ودریای سیاه می باشد- در ایستگاه اصفهان 125 میلی متر می باشد.

باد های اصفهان شدید وقوی نمی باشد زیرا منطقه اصفهان در پناه کوهها قرار گرفته و شکل ظاهری منطقه طوری می باشد که دالانهای مستقیم برای ایجاد باد های شدید در آن وجود ندارد . جهت باد غالب دربیشتر  فصول از جنوب غربی وغرب می باشد وتنها در تابستان باد از شمال وشمال غربی می وزد.

7-4- مطالعه تحولات جمعیتی در سرشماریهای رسمی کشور

نخستین سر شماری رسمی در ایران در سال 1335 انجام گردید که از این سال به بعد در هر دوره می توان اطلاعات دقیقی از جمعیت شهر اصفهان بدست آورد . جمعیت شهر اصفهان از سال 1335 به بعد در جدول شماره 7-4 آمده می باشد.

مطالعه و مطالعه جمعیت شهر اصفهان در طی سال 35 الی 85 بیانگر این واقعیت می باشد که جمعیت شهری در این مدت حدود 6 برابر افزایش یافته می باشد اما نرخ رشد آن با نوسانات زیادی توام بوده می باشد . در سال 65- 55 نرخ رشد 1/4 و در سال 75-85  نرخ رشد آن 3/2 درصد بوده می باشد .

افزایش 2/5 درصدی رشد سالانه جمعیت در فاصله سال های 45 و 35 رامی توان به افزایش طریقه مهاجرت در شهر اصفهان بدلیل صنعتی شدن و سرمایه گذاری های دولت ارتباط داد . طریقه کلی نرخ رشد جمعیت شهر اصفهان از سال های 1345 به بعد سیر نزولی داشته می باشد و این اندازه در فاصله سالهای 75-85 به 3 /2 درصد در سال رسید .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد