عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه شکل گیری ساختار فضایی کالبدی شهر اصفهان

ساختار شهر اصفهان، ساختاری می باشد بسیار منسجم  و به هم پیوسته که عناصر مختلف شهری با هسته های مسکونی،  که همان محلات باشند، در پیوندی تنگاتنگ بوده  و هستند و همه بر محور اصلی شهر که در حقیقت ستون فقرات شهر را به وجودآورده، جا گرفته و نیازمندیهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهر را برطرف  می کنند و در واقع از ترکیب ساختار یکدیگر تاثیر پذیرفته اند ( شفقی، 1385 : 111 ).

شهر اصفهان در دوره های اولیه بعد از اسلام سیمای  توسعه خود را از محدوده یهودیه یا جویباره آغاز می کند و به تدریج دامنه خود را به اطراف می گستراند. با توسعه محدوده یهودیه و سازمان یافتن محلات تازه در اطراف این بخش، شهر قدیمی جی اعتبار قبلی خود را از دست می دهد. در زمان ملکشاه سلجوقی این حدود، بخش اصلی شهر را و به عنوان یک شهر آباد و پر رونق تشکیل و مجموعه میدان، ارک، و مسجد جامع ارکان اصلی شهر را با پیوند رشته زنجیر گونه بازار تشکیل می دهند ( هدایت، 1355 : 34 و 35 ).

اصفهان درآغاز دوره صفویه مرحله جدیدی از رشد شکوفایی خود را در حوالی میدان تأثیر جهان  و چهارباغ دنبال می کند و با رشته طولانی بازار پیوند محکم خود را به شهر قدیم که مرکز آن مسجد جامع بود محکم می کند.

از دوران صفویه، ساختار اصلی و بنیادی شهر اصفهان نهاده گردید که هنوز هم این ساختار قابلیتهای خود را دارد. ” استخوان بندی شهر صفوی بر راستای شمالی – جنوبی چهارباغ و محور شرقی – غربی زاینده رود بوده می باشد. همچنین میدان تأثیر جهان و میدان عتیق، مهمترین گره های شهر صفوی به شمار می رود” (خدابخشی، 1387 :  107 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه