اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح جامع و تفضیلی ارگانیک

درطی 55-1335، شهراصفهان از شرایط عموی حاکم برکشور شدیدا” تاثیر پذیرفت و با پدیده مهاجرت شدید مواجه گردید. صنعتی شدن این شهر نیز بر رشد و گسترش سطحی  شهری دامن زد. طرح جامع ارگانیک، دومین طرح توسعه شهری اصفهان، در چنین شرایطی و با در نظر داشتن برنامه عمران سوم (1341تا1346 ه.ش) مبنی بر تهیه طرح های جامع شهری، توسط مشاور ارگانیک تهیه و در سال 1350 به تصویب رسید. این طرح، اولین طرح جامع رسمی شهر اصفهان می باشد.

این طرح شناخت جامعی از وضع موجود شهر و منطقه اصفهان به دست داده و به تحلیل مسائل می پردازد. آن چیز که از خلال گزارش های این طرح میتوان استنباط نمود،حاکی از آن می باشد که موارد زیر به عنوان خطوط اصلی راهنمای برنامه ریزی مورد توجه این طرح قرار داشته اند:

  • از تبدیل شدن اصفهان به شهری مرده که تنها به عنوان شهر تاریخی و یک موزه مورد بازدید جهانگردان قرار گیرد جلوگیری به اقدام آید.
  • فعال بودن شهر بدون آسیب رساندن به ساختار موجود و بافت قدیمی آن عملی گردد.
  • در شکل گیری ایده ها و تدوین پیشنهادهای طرح بر یک عظمت مدرن و تاریخی تکیه گردد.

با الهام از موارد فوق طرح ارگانیک توصیه هایی را بصورت پراکنده در شکل گزارش ارائه میدهد که چکیده آن را میتوان درموارد زیر بازگو نمود:

– قسمت قدیم شهر که بناهای تاریخی درآن قرار گرفته اند، نوسازی و تعمیر گردد و محلات مسکونی مرغوب در جنوب  و محلات مسکونی شمال شیخ بهایی و شاه عباس آن را به صورت کمربندی احاطه کرده و یک کمربند پهن فضای آزاد در اطراف آن به وجود آید که در آن باغ ها و اشجاری ها احداث شوند.

– ازنظر طرح، تلقی به عنوان مرکز شهر 25 سال آینده، از نظر اقتصادی واز نظر نگهداری بافت موجود شهر ممکن نمی باشد و به همین دلیل گسترش خطی را در جهتی معین توصیه نموده می باشد.

-گسترش خطی شهر بر روی یک محور بزرگ که در شمال و شمال غرب شهر ایجاد خواهد گردید استوار بوده  و کلیه فعالیت های مهم اقتصادی واجتماعی راشامل میباشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– برای زنده وفعال بودن شهر لازم می باشد که ارتباط شهر قدیمی با شهر آینده به سهولت وسرعت انجام گردد.

–  طرح منطقه ای را که درطرفین چهارباغ پس از سی وسه پل (درساحل رودخانه، بین پل فلزی وپل خواجو) قرار داردگرفته، به عنوان مرکز جدید پیشنهاد مینماید.

مانند جنبه های مختلف طرح جامع ارگانیک که مرتبط با این مطالعه میباشد، میتوان به موارد زیراشاره نمود:

الف) طرح در نظر داشتن بافت تاریخی را از اهداف عمده ی خود تلقی می کند و حفظ آن را در عین پویایی و زنده ماندن از اهداف استراژیک برخورد با بافت تاریخی میداند. ایجاد مراکز متعدد خدماتی درقسمت های توسعه بدون آنکه رقابتی با مرکز اصلی و قلب شهر ایجاد نماید، انتقال بخشی از فعالیت های دوایر دولتی به اراضی توسعه درشمال غرب شهر، بستن چهارباغ بر روی ترافیک سواره، رونق بخشی بازار، ایجاد مرکز عصر پهلوی، تعیین ناحیه داد و ستد در قسمت تاریخی شهر، پیشنهاد ایجاد یک محور کمربندی که بافت تاریخی را محصور می کند، ایجاد محورهای جدید در دل بافت مقصود آماده کردن آن برای پذیرش تحولات فوق، ایجاد کمربند سبز پیرامون بافت وتدبیر طرح درایجاد پیوند بین بافت قدیم و بخشی های جدید توسعه، جملگی از موارد مشخص کوشش طرح برای حفظ و نگه داشتن تاریخی شهر می باشد. اما غلبه رهیافتهای فیزیکی دربرخورد با مسائل بافت قدیم و کم بها دادن به مسائل اقتصادی اجتماعی موجب می گردد که در بهترین حالت، برد توسعه از چند مرکز فعال مشخص ویا بدنه ی محورهای اصلی موجود و پیشنهادی فراتر نرود. کالبد ازهم گسیخته به وسیله محورهای جدید الاحداث نیز که قبلا در پیوندی ارگانیک، از سازمان فضایی و ارتباط عملکردی معنی دار برخوردار بود، درشرایط جدید به حال  خود رها شده  و رو به زوال رفته و با شکلی نامناسب و معیوب و بدون برنامه بازسازی میشود ( ذبیحی، 1388 :86 و 87 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه