مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

وجه تسمیه

درمورد وجه تسمیه شهرستان سمیرم نظراتی ارائه شده می باشد:

الف)بعضی از صاحب نظران اعتقادات اسطوره ای را مورد توجه قرار داده اند و بر این باورند که جد رستم یعنی سام که به دردی شدید(درد دندان) مبتلا بوده در این مکان آرامش پیدا کرده و این ناحیه به سام آرام و در نهایت به سمیرم معروف گردیده می باشد(قاسمی،9:1389).

ب)اگر این شهر در محدوده کتبی سمیرم ثبت شده می باشد قطعا به این دلیل می باشد که “ران”به معنی کوه و سمی یا شمی را به معنی وسط در نظر گرفته اند پس سمیران یا شمیران یعنی جای یا آبادی که وسط کوه می باشد.همانطور که:دم + آوند(دماوند) به معنای پشت آبادی و نه + آوند (نهاوند)به معنای جلوی آبادی در بعضی از کتاب ها آورده شده می باشد(قاسمی،10:1389).

ج)عده ای تأثیر آب وهوا را در نام گذاری این سرزمین دخیل می دانند: زمی که در واژه زمین به کار می بریم در زبان پهلوی زمیک به معنای سرد و یخ بسته یا پوشیده از برف می باشد و در زبان فارسی سمی به زمی و برعکس تغییر پردا می کند و (رم) یا (ران) پسوند مکان محسوب شده و (زمی+رم) یا (سمی+رم) یعنی سرزمین سرد،که بهترین و قابل قبول ترین وجه تسمیه شناخته شده می باشد و نام این مکان سرد از خاک پر افتخار ایران به دلیل سرد بودن آب وهوای آن، سمیرم نام گرفته شده می باشد(آقایی،1386: 23).

د)عده ای عقیده دارند که این مکان منزل سام وران بوده و به استعمال سمیرم گفته شده می باشد(جناب،190:1371).

ه)عده ای عقیده دارند سمیرامیس ملکه  معروف بابل به جاهای خوش آب و هوا مسافرت می کرده و علاقمند به نواحی خوش آب و هوا بودهن او را به ناحیه فارس می کشاند.در گذر از این منطقه آب و هوای اینجا به مذاقش خوش آمده و بنای این شهر را پایه ریزی کرده و نام خود را برآن نهاده و سمیرم مخفف نام سمیرامیس می باشد(حقیقت، 1376: 306-307).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-6-3- 2 ترکیب قومی و زبان مردم سمیرم

شهرستان سمیرم از شاخه های قومی متفاوتی تشکیل شده می باشد که از مهم ترین آنها می توان به جمعیت فارس تصریح داشت که در مرکز شهرستان یعنی شهر سمیرم استقرار یافته اند. این گروه از نقاط مختلف و شاخه های قومی متفاوت کشور در این نقطه گرد هم آمده اند و به گونه ای در هم حل و ادغام شده اند و جمعیت فارس منطقه را تشکیل می دهند و در ارتباط نزدیک با طایفه بختیاری و ترک های قشقایی وجه اشتراک بسیاری از لحاظ آداب و رسوم، پوشاک و دیگر عوامل فرهنگی پیدا نموده اند(آقایی،1386: 14-15).

زبان مردم سمیرم فارسی می باشد اما اغلب آنان به دلیل داد وستد و دیگر اختلاط‌ها ی خا نوادگی با عشا یر کوچ رو و طوا یف کهگیلویه بو یر احمد و چها ر محال وواقع شدن شهرستان بین این سه استان عده ای از مردم که اکثریت آنان را روستائیان تشکیل می د هند به زبان ترکی ودَری نیز صحبت می کنند . ا ز اها لی شهر نیز عده ای ا ز کَسبه که با عشا یر داد و ستد دارند به مقصود تفهیم بیشتر مطالب ترکی صحبت می کنند(آقایی، 1386: 17).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه