عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

مرکز پلیس: مرکز و جایگاه پلیس نیز یکی دیگر از پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران لحاظ شده می باشد. همانگونه که تصریح کردیم در مورد مکان یابی و مکان دقیق استقرار جایگاه پلیس و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات و ضوابط دقیقی در دسترس نیست. با در نظر داشتن نقشه شماره 4-14 که پراکندگی مراکز پلیس را در شهر سمیرم نشان داده می باشد، همچنین با در نظر داشتن شعاع دسترسی 1000 متر که برای آن در نظر گرفته شده می باشد، نظاره گردید که این مراکز به تعادل در سطح شهر پخش شده می باشد و می تواند کل شهر را پوشش‌دهی کند.

  • مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر و بحث های ارائه شده در فصل چهارم، می توان به این سؤال اینگونه پاسخ داد:

با در نظر داشتن قابلیت هایی که سیستم اطلاعات جغرافیایی در امر مکان یابی دارد، همچنین مدل بهره گیری شده در این پژوهش (AHP )، مکان هایی  برای پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم شناسایی و اولویت بندی شدند که در نقشه شماره 4-15 نشان داده شده می باشد.

گزینه‌هایی که با رنگ قرمز نشان داده شده اند دارای بالاترین ارزش و اولویت برای انتخاب مکان بهینه این پایگاه ها می باشد و مکان هایی که به رنگ زرد نشان داده شده اند دارای کمترین ارزش و اولویت می باشند. جایگاه دو نقطه از این مکان ها که از ارزش بیشتری برخوردار هستند یکی در قسمت شرقی شهر و در خیابان مولوی که جزء راه شریانی درجه دو به شمار می رود، و یکی در قسمت جنوبی شهر و در خیابان مطهری که یک خیابان محلی می باشد، پیشنهاد شده می باشد و از لحاظ دسترسی تقریباً در جایگاه مناسبی قرار دارند. یک گزینه نیز که امتیاز کمتری دارد در قسمت جنوب شرقی شهر و در خیابان شیخ کلینی که شریانی درجه دو می‌باشد پیشنهاد شده می باشد.

به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزاری قدرتمند و مفید  جهت طبقه بندی و تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از داده ها در کنار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می تواند رویکرد مناسبی جهت مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه