شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربری آموزشی: بر اساس استانداردهای منتج از دفتر فنی وزارت آموزش و پرورش، جمع استانداردهای آموزشی نسبت به هر ساکن شهری حدود 4/4 متر مربع (شیعه، 175:1387).

این کاربری جمعا 159149 متر مربع (9/15 هکتار) از مساحت شهر را به خود اختصاص داده می باشد. سرانه این کاربری در شهر سمیرم 4/6 متر مربع می باشد، که این اندازه در شهر سمیرم بیشتر از سرانه استاندارد می باشد.

با در نظر داشتن استانداردهای ذکر گردیده برای کاربری آموزشی که در فصل قبل اظهار کردیم، همانگونه که در نقشه4-7 نظاره می گردد توزیع و پراکندگی دبستان ها متعادل نمی باشند و بسیاری از محلات مسکونی به این فضای آموزشی دسترسی راحت ندارند. تعدادی از این دبستان ها در مجاورت راه های اصلی درون شهری مکانیابی شده اند. جایگاه این کاربری در شهر مطابق با اصول وضوابط شهر سازی نمی باشد.

توزیع و پراکندگی مدارس ابتدایی در شهر سمیرم به گونه ایست که تقریباً تمام محلات شهر را خدمات رسانی می کند و تقریباً مطابق با اصول و استانداردهای شهرسازی می باشد.

توزیع و پراکندگی دبیرستان ها و سایر کاربری های آموزشی به گونه ایست که تقریباً تمام مناطق مسکونی شهر را پوشش می دهد. فقط یک دبیرستان در مجاورت راه اصلی درون شهر قرار گرفته می باشد و بقیه دبیرستان ها و هنرستان ها تقریباً به مسیرهای اصلی درون شهر دسترسی راحت دارند. همچنین هیچ یک از کاربری  های آموزشی دسترسی راحت به فضاهای سبز شهری را ندارند.

کاربری ورزشی: این کاربری در شهر سمیرم مساحتی حدود 23643 متر مربع (36/2 هکتار) را در بر گرفته می باشد.که تقریباً حدود 26/0 درصد با لحاظ کردن مساحت باغات و حدود 39/0 درصد بدون لحاظ کردن مساحت باغات از فضای کالبدی شهر را به خود اختصاص داده می باشد. سرانه این کاربری در شهر سمیرم حدود 9/0 متر مربع می باشد که نسبت به استانداردهای عمومی اندازه کمی را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه