مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

پایگاه های ویژه

مقصود از پایگاه ویژه، پایگاهی می باشد که صرفا با کارکردهای اختصاصی مدیریت بحران احداث شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد .

 

2-2-6-2 پایگاه های چند منظوره

مقصود از پایگاه چند منظوره پایگاهی می باشد که دو کارکرد مدیریت بحران در زمان بحران و کارکرد معمولی در زمان عادی برای آنها در نظر گرفته شده می باشد و به گونه ای برنامه‌ریزی شده که حتی‌المقدور در هر یک ازنواحی شهری، یک پایگاه چند منظوره احداث گردد (سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،1385 :9).

 

2-2-7 مکانیابی

مکانیابی فعالیتی می باشد که قابلیت و توانایی های یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب

و کافی و ارتباط آن با سایر کاربری‌ها و پارامترهای دیگر برای انتخاب مکانی مناسب برای کاربری خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد (حیدری، 1381: 31). یافتن بهترین مکان برای یک کاربری بایستی به گونه ای باشد که هزینه‌های دسترسی و حمل و نقل کاهش یابد و متعاقباً منفعت عمومی را در بر گیرد (عسگری، 1381: 43). به بیانی دیگر مکان یابی سلسله عملیات و اقدامات و تمهیداتی می باشد که در زمینه حصول از وجود شرایط و فراهم آمدن امکان اجرای یک فعالیت بوده و بر اساس آن دستیابی به هدف، نسبت به اجرای عملیات در مکان انتخاب شده اقدام می نماید و در این بین تبعات و عوارض موضوع مطالعه شده و مد نظر قرار می گیرد (حیات روحی، 1380: 59).

اصول مکان یابی پایگاههای امداد و نجات در واقع همان مکان یابی و انتخاب بهینه و مطلوب نقطه و محل استقرار می باشد به گونه ای که اصول پدافند غیرعامل برای یک هدف دفاعی را تأمین نماید و ضایعات ناشی از حملات مصنوعی و تهدیدات را به حداقل ممکن کاهش دهد (مطالعات اولیه (فاز صفر) پایگاه امداد و نجات جاده ای شهرستان اردستان،1390: 10).

 

2-2-8 تقسیم بندی کلی بحران ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی بحران ها در پنج دسته کلی طبقه بندی می شوند:

1- بحران های زمین شناختی

2- بحران های آب و هوایی

3- بحران های زیست محیطی

4- اپیدمی ها

5- بحران های مرتبط با فعالیت های بشر(میرجلیلی،1388 :81-80).

 

2-2-9 ارزیابی بحران

ارزیابی بحران شامل تخمین سریع سطح، حجم، عمق و شدت بحران می باشد. مطالعه

متغیرهای بحران اغلب بر اساس اطلاعات شاهدان، نظاره ناظران و سیستم های هشدار دهنده انجام می گیرد. دانستن اندازه و شدت بحران، مسؤلین دست اندرکاران را در تدارک نیازمندی ها و تبیین برنامه های پاسخ به بحران کمک می کنند. مهم ترین اهداف ارزیابی عبارت از تهیه ی تصویر واضح، روشن و مختصر از شرایط بعد از بحران، به مقصود شناسایی نیازمندی های بهسازی اضطراری و تبیین استراتژی های لازم برای بازسازی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه