عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک سیستم اطلاعاتی می باشد که در ارتباط با داده‌های مکانی به کار می‌رود و متشکل از مجموعه سخت افزار، نرم افزار و افراد متخصص می باشد که جهت  کسب، اداره، تجزیه و تحلیل و به روز رسانی و مدل سازی اطلاعات به کار رفته و راه حلی برای مدیریت و طراحی پروژه می باشد (احمدی،1:1375).

سیستم اطلاعات جغرافیایی عبارت می باشد از وارد کردن، ذخیره کردن، بازبینی کردن، ارتباط

دادن، اصلاح کردن، تحلیل کردن، نمایش تصویری نقشه‌های اطلاعاتی و سرانجام ارائه نتایجی که

از نظر فضایی به سطح سیاره زمین مربوط می باشد (شکوئی،37:1373).

مکانیابی مانند تحلیل‌های مکانی می باشد که اهمیت زیادی در کاهش هزینه‌های ایجاد و راه‌اندازی فعالیت‌های مختلف دارد. به همین دلیل در انجام پروژه‌های اجرایی از مراحل مهم و تأثیر گذار به شمار می رود. امروزه با در نظر داشتن توانایی‌های سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مدیریت و تجزیه تحلیل داده‌های مکانی، فضای بسیار کارآمدی برای انجام مراحل مختلف و تحلیل‌هایی مانند مکانیابی ایجاد شده می باشد. همچنین اهمیت مکانیابی به عنوان مرحله تعیین کننده اکثر هزینه‌های احداث و سایر برنامه‌های اقتصادی پروژه‌ها، آن را مورد توجه مدیران و تصمیم گیرندگان نیز قرار داده می باشد که نتیجه آن بهره گیری از روش های مختلف تصمیم گیری برای مکانیابی می باشد. پس بهره گیری از چنین روش‌هایی در GIS برای اجرای مکانیابی، نتایج دقیق تری را ممکن می باشد ارائه دهد(آزادی نجات،105:1386).

 

2-3 پویش تاریخی مکان یابی

بشر همیشه مایل بوده می باشد که با در نظر داشتن هزینه‌ی کمتر، سود بیشتر و دسترسی به منابع، مکان فعالیت خود را در نظر بگیرد. پس نکته ای که همواره بایستی درمورد‌ی نظریه های مکان یابی و ساختار اراضی ذکر گردد این می باشد که تمام آنها بر اصول مکانیسم بازار مبتنی می باشد (عابدین درکوش،4:1372).

میتوان گفت مکان گزینی از ابتدای استقرار بشر هوشمند در زمین جهت دستیابی بشر به منابع غذا، یافتن محل کمین در شکار و جنگ، ایجاد سر پناه و محل کار صورت گرفته، اما بهره گیری از روش‌های علمی و مدرن در اواخر قرن گذشته خصوصا پس از جنگ جهانی دوم با پیشرفت ریاضیات و ظهور رایانه رایج شده می باشد. در این راستا تئوری ها، نطریه ها و مدل های مختلفی ارائه شده می باشد که هر کدام دارای مزایا و معایبی می باشد و برای کاربری های خاصی در نظر گرفته شده اند. در این نظریه‌ها کوشش در کمی کردن عوامل تأثیر گذار بر فرایند مکان گزینی بوده می باشد و به ناچار که به نوعی این خصوصیت (کمی شدن) را نداشته اند، از مزایا کنار گذاشته شده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه