مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند، حوادث طبیعی می باشد. با در نظر داشتن ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع وصحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی راتحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده می باشد. یکی از اقداماتی که جهت مدیریت بحران انجام می شود اندیشیدن تدابیری جهت امداد رسانی پس از وقوع آن می باشد. در سال های اخیر احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران قرار گرفته می باشد. یکی از موارد مهم قبل از ایجاد این پایگاه ها، مطالعه، مطالعه و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری می باشد. مکانی که در شرایط بحرانی محلی ایمن برای پایگاه باشد و در شرایط عادی نیز کارایی های مختلف داشته باشد. این پژوهش با هدف انتخاب مناسب ترین مکان جهت استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در سطح شهر سمیرم صورت گرفته می باشد. این شهر به دلیل قرار گرفتن در بین رشته کوههای زاگرس، دارای آسیب پذیری در برابر مخاطرات طبیعی مانند زلزله می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد که با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته می باشد. در این پژوهش ما به دنبال یافتن بهترین مکان برای پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران شهر سمیرم می باشیم، که آغاز عوامل و معیارهای موثر در مکان یابی مراکز امداد رسانی در هنگام وقوع بحران شناسایی گردید. سپس برای تعیین اهمیت و ارزش هر یک از معیارها و عناصر موثر در تصمیم از مدل AHP بهره گیری شده که پرسشنامه ای  طراحی و در بین کارشناسان و متخصصین توزیع گردید. در مرحله بعد با بهره گیری از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice  وزن هر یک از معیار‌ها و عناصر تصمیم،  تعیین گردید. سپس با بهره گیری از روش میدانی نقشه های محدوده مورد مطالعه به روز رسانی و تهیه گردید. در مرحله بعد کلیه لایه های اطلاعاتی  در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به رستر تبدیل شدند. در نهایت با بهره گیری از روش Index overlay لایه ها با یکدیگر ترکیب شدند و سه جایگاه به عنوان بهترین مکان پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم پیشنهاد گردید. که از بین آنها، دو گزینه که

یکی در قسمت شرقی شهر و در خیابان مولوی، و دیگری در قسمت جنوبی شهر و در خیابان مطهری، به عنوان گزینه های برتر پیشنهاد شده می باشد و از لحاظ دسترسی تقریباً در جایگاه مناسبی قرار دارند. یک گزینه نیز که امتیاز کمتری دارد در قسمت جنوب شرقی شهر و در خیابان شیخ کلینی قرار دارد، پیشنهاد شده می باشد.

واژه های کلیدی: مکان یابی، پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شهر سمیرم.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه