عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل احتمالی بیزین

این مدل برای ترکیب نقشه‌ها از مفاهیم احتمالات بهره گیری می کند و اکثرا برای نقشه‌های چند حالته ( مثل نقشه های زمین شناسی) که طبقه‌بندی شده‌اند و سطوح بالایی از معیارها را به کار می برند، مورد بهره گیری قرار می گیرد. یکی از مفاهیم اصلی توجه بیزین احتمال مقدم و مقدم تر می باشد. احتمال مقدم می تواند به وسیله سایر منابع اطلاعات تغییر پیدا کند ( محمدی، 1381: 57).

 

2-6-5 مدل های وزن دهی به معیارها1

روش های وزن دهی مختلفی جهت ارزیابی اهمیت معیارها برای تصمیم گیران هست. این روش ها شامل روش رتبه ای، روش نسبی، روش مقایسه دوتایی و روش تحلیل توازن می باشد. تفاوت این روش ها در اصل تئوری، دقت، سهولت کاربرد و قابل فهم بودن آن برای تصمیم گیران می باشد (عبادی، 1385: 32). در این پایان نامه از روش مقایسه زوجی بهره گیری شده می باشد. این روش به دلیل داشتن مبانی تئوریک قوی، دقت بالا، سهولت بهره گیری، دارا بودن ارزش، اعتبار و درستی و دقت نتیجه، یکی از معتبرترین و پرکاربردترین روش ها می باشد. مقایسه در این روش بر اساس قضاوت‌های نظری انجام و نسبت آنها به صورت کیفی اظهار می گردد. نسبت های یاد شده، با مقادیر کمی بین 1-9 اظهار می گردند. در این روش به مقصود اجتناب از خطاهای شخصی یا سلیقه ای می توان از نظرات متخصصین بهره گیری نمود(Bowen,1990:135).

 

1 -Criterion Weighting Model

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد