عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش کار مبتنی بر AHP سه مرحله اصلی دارد:

  1. ایجاد سلسله مراتب AHP: اولین قدم در روش کار مبتنی بر AHP ، تجزیه مسأله تصمیم در قالب طیفی از سلسله مراتبی می باشد که در برگیرنده مهم ترین عناصر مسأله تصمیم گیری می باشد. ساختار سلسله مراتبی AHP اغلب 4 سطح دارد: هدف عالی، اهداف عینی، صفات و گزینه ها (پرهیزگار، 1385: 364).
  2. مقایسه عناصر تصمیم گیری در قالب دودویی باهم دیگر: در روش AHP مقایسه دودویی به عنوان سبک پایه مورد بهره گیری برای اندازه گیری به حساب می آید. مقایسه دودویی در سه مرحله شکل می‌گیرد:

الف) بسط یک ماتریس مقایسه ای در هر سطح از ساختار سلسله مراتبی که از بالا به پایین قرار دارد، ب) محاسبه وزن ها در هر سطح از ساختار سلسله مراتبی، ج) برآورد نسبی پایندگی یا سازگاری. البته بایستی توجه داشت که روش کار مبتنی بر مقایسه دوبه دو را فقط می توان در ارتباط با تعداد نسبتاً کوچکی از عناصر مطرح در هر سطح از سلسله مراتب تصمیم گیری به کار گرفت. لذا این روش تنها مبتنی بر مسائل علمی می باشد که تعداد نسبتا کوچکی گزینه دارند (بنایی و کاشانی،1989: 685).

  • ایجاد یک درجه بندی کلی از اولویت ها: در قدم نهایی برای ایجاد وزن های مرکب، وزن های نسبی مربوط به سطوح بدست آمده را تجمیع می کنیم. این امر به کمک یک توالی از ضرب‌های مربوط به ماتریس وزن‌های نسبی در هر سطح از ساختار سلسله مراتب انجام می شود. وزن مرکب نمایانگر درجه بندی گزینه ها در ارتباط با هدف کلی می باشد، این وزن ها مبنایی به شمار می رود که بر اساس آن می توان به اتخاذ تصمیمات پرداخت (پرهیزگار، 1385: 366).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه