متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-        فرآیند پژوهش

در این پژوهش با پیمودن مراحل زیر به فرضیات پژوهش پاسخ داده شده می باشد:

1) مطالعه تحقیقات مشابه.

2) مطالعات علمی پیرامون موضوع با بهره گیری از کتب و مقالات فارسی و لاتین.

3) تعیین روش پژوهش و تعیین اندازه نمونه .

4) تهیه و تنظیم پرسشنامه بر اساس ادبیات موضوع.

5) جمع آوری اطلاعات.

6) تجزیه و تحلیل داده های آماری با بهره گیری از نرم افزار  SPSS.

7) نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات لازم.

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی خرم آباد می‌باشد.

3-2-        روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

الف) روش گرد آوری اطلاعات:

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر بهره گیری خواهد گردید:

مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از اینترنت و سایت های تخصصی بهره گیری می گردد.

   تحقیقات میدانی: به مقصود جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه بهره گیری خواهد گردید.

 

ب) ابزار گرد آوری اطلاعات:

همانگونه که تصریح گردید بر مبنای روش گرد آوری داده ها می توان ادعا نمود که به مقصود گردآوری داده های بخش تئوریک پژوهش، از اسناد و مدارک و به مقصود توصیف دیدگاه افراد نمونه از روش پیمایشی (پرسشنامه) بهره گرفته خواهد گردید پس مهمترین ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه می باشد. اساس پرسشنامه سنجش متغیرها، مدل تای توی هین  (2006) خواهد بود که دارای 4 مؤلفه (اعتماد، تعهد، تضمین و مدیریت ارتباط با مشتری) می باشد و در گویه های این پرسشنامه نظر مشتریان بانک در مورد تأثیر این مؤلفه ها بر روی سیستم جدید بانکداری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-        اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه تاثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

ب)اهداف فرعی

  1. مطالعه تاثیر اعتماد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  2. مطالعه تاثیر تضمین بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  3. مطالعه تاثیر تعهد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  4. مطالعه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد با فرمت ورد