اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

کوین لینچ (1984-1918 م ) [1]

اندیشه لینچ به نظریه ” ادراک بصری و سیمای شهری ” معروف می باشد. لینچ کلیه ادراک را به خوانایی آن و برقراری ارتباط منطقی و اصولی بین شهر و شهروند می داند.  خوانایی شهر تنها بر عناصر یا عملکردها تکیه ندارد، بلکه شکل و محتوا را نیز شامل می گردد. این نظریه تشریح فضایی- کالبدی محیط شهری متکی بر الگوی ساختاری آن می باشد. شکل هر زیستگاه به چگونگی تنظیم فضایی اجزای تشکیل دهنده آن یعنی مردم ، فعالیت ها و تسهیلات و تجهیزات شهری ، پیوستگی و یکپارچگی هر قسمت با قسمت دیگر، پیوستگی درونی اجزا از هر جهت و در هر سطح بستگی دارد. ویژگی های نظریه قوانین ادراک بصری را می توان چنین بیان نمود:

  • ایجاد خوانایی و تصویر ذهنی از شهر که در ذهن افراد ،اعم ازپیاده یا سواره تأثیر می بندد.
  • ساختار و هویت که الگوهای قابل تشخیص و پیوسته از فضاها و ساختمان ها و بلوک های شهری به شمار می آیند.
  • قابلیت تصور و تجسم به واسطه ادراک فضاهای شهری و تجزیه آنها.

به اعتقاد لینچ بایستی در فرایند بهسازی و نوسازی شهری برنامه ریزی با مشارکت مردم و مشاوره با متخصصان و هماهنگی با مسئولان و مردم شهر صورت گیرد. به نمایش گذاشتن ارزش های تاریخی- فرهنگی از هر دوره تاریخی در فضاها و مجموعه های شهری و طرفداری از موزه های فضای باز بایستی مورد توجه باشد ( لینچ ، 1376 : ص 26 ).

2-4-11- کنزو تانگه  (1913) [2]

کنزو تانگه در ارتباط با بافت های کهن به حفظ بناهای تاریخی می اندیشد وسعی دارد آنها را با شکوه و عظمت بیشتری جلوه گر نماید. وی معتقد می باشد که درهم پیچیدگی عابران پیاده و وسایل نقلیه مانع از تامل و اندیشه در بافت های کهن می گردد. نظریات کنزتانگه را میتوان درسه نظریه عمده دسته بندی نمود:

الف) معاصرسازی : ارتباط میان سنت و شرایط نو زندگی برای زندگی درشهرهای امروزی امری ضروری می باشد.

ب) عظمت تاریخ سازی :با باشکوه کردن بناهای تاریخی می توان باعث عظمت هرچه بیشتر آنها و همچنین موجب تجدید حیات گذشته آنها گردید.

[1] Kevin Lynch

[2] Kenzo Tange

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه