عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

یکی از مباحثی که می تواند باعث عدم ترغیب جمعیت به بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده شهری ضوابط و مقررات محدوده کننده ارتفاع پذیری ساختمانها می باشد. در نتیجه با در نظر داشتن اهمیت ارتفاع پذیری ساختمانها در فراهم سازی بستر توسعه درونزای شهری، دراین فصل، آغاز روشهای تعیین ارتفاع ساختمانها معرفی می شوند و در ادامه به مطالعه عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری می پردازد تا مشخص گردد چه مولفه هایی در این زمینه دخیل هستند تا بتوان به گونه اخص در فصول بعدی موضوع را در مورد شهر اصفهان ادامه داد.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-2 – روشهای تعیین ارتفاع

در شهرسازی روشهای گوناگونی برای تعیین و کنترل ارتفاع ساختمانهای بلند در نواحی شهر هست. مهمترین این روشها چند ضابطه زیر می باشد :

3-2 -1- روش گاباری[1]

در این روش، ارتفاع ساختمان بوسبله مثلثی که یک گوشه آن در منتهی الیه عرض خیابان مجاور و گوشه دیگر آن در انتهای زمین ( حیاط خلوت ) قرار می گیرد، تعیین می گردد. بلندای ساختمان بایستی در داخل راس مثلث واقع گردد و از آن تجاوز نکند. اندازه زاویه داخل خیابان بین 45 درجه تا 63.5 درجه تعیین می گردد. رعایت اندازه زاویه به مقصود حفظ زیبایی شناختی و تامین نور و روشنایی می باشد. در زاویه 45 درجه نسبت ارتفاع ساختمان به پهنای خیابان 1:1 در نظر گرفته می گردد و در زاویه 63.5 درجه نسبت آن 2:1 یا بلندای ساختمان دو برابر عرض خیابان لحاظ می گردد.

روش گاباری که در انگلیسی آن را Angle of light Obstruction  به معنای “زاویه مانع روشنایی” می نامند، درواقع ساده ترین روش درتعیین ارتفاع ساختمان ها در بر خیابانهاست. این روش از قرن نوزدهم در فرانسه حاکم بود، اما تاکنون تغییرات و اصلاحاتی در آن رخ داده می باشد که جابجایی محل زاویه تعیین کننده از بر خیابان مجاور به ارتفاع مشخصی از ساختمانهای مقابل، مانند تغییرات می باشد. مثلا” ممکن می باشد محل زاویه گاباری از ارتفاع 3 متری ساختمان مقابل خیابان مجاور محاسبه گردد تا با تثبیت یک ارتفاع مبنا، اندازه ارتفاع ساختمانها بنا بر قاعده یاد شده افزایش یابد.

[1] Gabarit

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد