اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه خورشید

تاثیر موضع یا مسیر حرکت روزانه خورشید بر طول سایه اندازی ساختمانها هر چند شبیه تاثیر عرض جغرافیایی می باشد، اما تاثیر عرض جغرافیایی با در نظر داشتن حرکت سالیانه خورشید و حرکت چرخشی زمین به دور خورشید در طول سال می باشد و تاثیر موضع یا مسیر حرکت روزانه خورشید با در نظر داشتن حرکت وچرخش روزانه خورشید به دور خودش می باشد.

تابش آفتاب در هر نقطه از زمین بستگی به جایگاه خورشید نسبت به آن نقطه دارد. از آنجا که، بدلیل حرکت وضعی و دورانی زمین، جایگاه خورشید در ساعات، روزها و فصول مختلف متفاوت می باشد، لذا برای اینکه بتوان شدت تابش آفتاب بر سطوح مختلف و حرارت حاصل از آن را مطالعه نمود لازم می باشد که جایگاه خورشید نسبت به محل مورد نظر در زمانهای مختلف مشخص باشد.

جایگاه خورشید در آسمان با دو زاویه سمت و ارتفاع مشخص میشود. زاویه ارتفاع خورشید، زاویه ای می باشد که شعاع واصل بین چشم ناظر و خورشید با صفحه افق میسازد و زاویه سمت خورشید زاویه ای می باشد که تصویر همان شعاع در روی صفحه افق در جهت عقربه ساعت با راستای شمال جغرافیایی درست می کند (رازجویان، 1367 : 140 ).

راهی که روزانه خورشید در نیمکره آسمان( از نظر ناظر ) در می نوردد، اصطلاحا” مسیر خورشید نامیده می گردد. (رازجویان، 1367 :141 و 142 ). مسیر خورشید در یک ماه معین و برای یک عرض جغرافیایی معین با مسیر خورشید در عرض جغرافیایی دیگر یکسان نمی باشد. ترسیم نمودار آن در جهت طراحی و برنامه ریزی اقلیمی اهمیت بسزایی دارد. از این طریق می توان اندازه بهره گیری ساختمانها از نور خورشید را با در نظر داشتن جایگاه آن در آسمان تشخیص داد.

اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه

از نظر اقلیمی، پایه و اساس شکل گیری واحد های مسکونی، آسایش حرارتی بشر و فراهم ساختن شرایط محیطی مناسب برای بهتر زیستن می باشد. به بیانی دیگر، هدف از مطالعات اقلیمی در این ارتباط، ایجاد فضاهایی می باشد که بتوان با مصرف حداقل انرژی فسیلی، شرایط محیطی مناسبی را در آنها ایجاد نمود ( کسمایی، 1372 : 55 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه