عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

پهنه بندی ارتفاعی

نواحی گوناگون یک شهر با در نظر داشتن ویژگی های طبیعی شیب های مختلفی دارند که هر کدام ارتفاع مختلفی دارند. در طرح تفصیلی اصفهان شیبهای مختلف در مناطق متفاوت را با کدهای ارتفاعی نمایش می دهند. در نتیجه یک شهر دارای مناطق با شیب و کد ارتفاعی متفاوت و در نتیجه ارتفاع پذیری غیر یکسان می باشد. در این پژوهش بر مناطق با ارتفاع 3 الی 4 طبقه تاکید دارد.

8-2-1-2-2- حرایم و محدودیتهای ارتفاعی

اصفهان با در نظر داشتن شرایط خاص طبیعی، تاریخی و فرهنگی آن دارای محدودیتهای ارتفاعی می باشد که این مناطق از شرایط خاصی برای ساخت و ساز برخوردار بوده و تابع ضوابط و مقررات ویژه می باشد. مناطق واقع در حریم مادی ها و مناطق واقع در حریم آثار تاریخی را می توان در این دسته جای داد که دارای ارتفاع مشخص و قوانین ساخت و ساز تعیین شده می باشند. در پژوهش حاضر بر نقاط خارج از محدوده های فوق الذکر تاکید دارد.

عوامل و مولفه های خاص و موضعی

همانگونه که مطرح گردید، عوامل و مولفه های خاص شامل ویژگیهای فردی پلاک و ویژگیهای گروهی و بافت و پیوند بیرونی پلاک و ساختمان مورد نظر با محیط ها و پلاک های اطراف قابل مطالعه اند.

8-2-2-1- ویژگی ها و مشخصات فضایی کالبدی فردی

ویژگی ها و مشخصات فضایی-  کالبدی فردی پلاک و ساختمان در 9 دسته قابل بحث و مطالعه می باشند که در زیل این 9 دسته را با در نظر داشتن جایگاه خاص پلاکها در شهر اصفهان مورد مطالعه قرار میدهیم.

 1. جهت گیری قطعات و دانه های شهری نسبت به خورشید یا رون
 2. نسبت طول به عرض زمین
 3. الگوی کالبدی ساخت مسکن
 4. مساحت زمین
 5. مقطع و شکل طبقاتی ساختمانهای سایه پذیر
 6. شکل همجواری ساختمان با ساختمانهای پیرامون
 7. نحوه قرار گیری، نسبت و چیدمان باز شوها و پنجره های جبهه جنوبی(جبهه اصلی) ساختمانهای شمالی
 8. سطح اشغال
 9. شکل سطح اشغال
 10. جهت گیری پلاک نسبت به معبر

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد