اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

جهت گیری قطعات و دانه های شهری نسبت به خورشید یا رون

جهت گیری پلاکها با در نظر داشتن بهره گیری از نور خورشید اهمیت می یابد. جهت ساختمان در اقلیم گرم بایستی بنحوی باشد که شدت تابش آفتاب بر دیواره های آن به حداقل برسد. رون در شهر اصفهان غالبا” شمال غربی- جنوب شرقی می باشد که به آن رون اصفهان نیز گفته می گردد. در رون اصفهانی، استقرار بنا در 15 درجه شمال غربی و 15 درجه جنوب شرقی صورت می پذیرد. همانگونه که می دانیم اصفهان بین دو کوه صفه و آتشگاه قرار دارد و این جهت جوابگوی این شهر بوده می باشد.شکل شماره 8-1 رون اصفهانی در شهرسازی را نمایش میدهد.

8-2-2- 2- نسبت طول به عرض زمین :

با در نظر داشتن مصوبه شواری عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ یازدهم اردیبهشت ماه سال 1385 که مشخص می دارد بافت های شهری که 50 درصد قطعات مسکونی آنها کمتر از 200 متر مربع مساحت دارند فرسوده اند، در واقع در بافت فرسوده حداقل مساحت قطعات 200 متر مربع در نظر گرفته می گردد و نسبت معمول طول به عرض قطعات زمینهای مسکونی در این بافتها 2 به 1 می باشد. پس پلاک های مورد ترسیم دارای مساحت 200 متر مربع با طول 20 و عرض 10 می باشد. همچنین در این پژوهش علاوه بر نسبت فوق، پلاکهایی با طول 25 متر و عرض 8 متر نیز مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.

 الگوی کالبدی ساخت مسکن

مسکن شهری از نظر نوع و تراکم مسکونی و نیز تعداد طبقات و خانوار مسکن، به چند دسته طبقه بندی می گردد. اما به گونه کلی از نظر اجتماعی و جمعیتی مسکن شهری، به دو دسته تک خانواری، چند خانواری قابل تقسیم می باشد که خود نیز دارای زیر مجموعه هایی می باشد. مصوبه مورخ 14/2/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری، الگوهای ساخت مسکن را  شامل الگوی ساخت و ساز تک واحدی، الگوی ساخت و ساز مجتمع آپارتمانی و الگوی ساخت و ساز چندخانواری می داند.

به گونه کلی، مجتمع آپارتمانی اکثرا” فضای وسیعی را در بر می گیرد. دربعضی موارد، از تجمع تعدادی آپارتمان در یک بلوک شهری، که به شکل یکپارچه طراحی و ترکیب شده باشند، یک مجتمع آپارتمانی ایجاد می گردد. درنتیجه، مباحث ارتفاع پذیری آنها تابع شرایط خاص و متفاوتی می باشد و نیاز به برنامه ریزی نسبتاً پیچیده ای دارد که مورد تاکید این پژوهش نمی باشد. الگوی مسکن تک واحدی نیز عموما” محل استقرار یک یا دو خانوار می‌باشند، و بعضاً  در مناطق کم تراکم هست. در نتیجه دارای ارتفاع پذیری کمی هستند و اکثرا یک طبقه می باشند. پس، مبحث ارتفاع پذیری آنها بر پلاکهای مجاور از اهمیت چندانی برخوردار نیست. اما از آنجا که در  الگوهای ساخت مسکن چند خانواری استقرار چندین خانواده مطرح می گردد و بیشتر از یک طبقه ساخته شده و ارتفاع پذیری و در نتیجه مساله ارتفاع پذیری در آنها مهم می باشد، پژوهش حاضر نیز به مطالعه الگوی ساخت و ساز چند خانواری می پردازد.

8-2-2- 4-  مساحت زمین

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه