اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

جهت گیری پلاک نسبت به معبر

دسترسی به معبر از آن جهت در ارتفاع پذیری ساختمانها مورد مطالعه قرار می گیرد که چنانچه بین ساختمان شمال و ساختمان جنوبی معبری قرار داشته باشد، عرض معبر به 40 درصد طول پلاک شمالی به ضابطه ارتفاع پذیری ساختمان جنوبی اضافه می گردد. اما گذرها دارای عرض یکسانی نمی باشند.

طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در یازدهم اردیبهشت ماه سال 1385، بیش از 50 % معابر در بافتهای فرسوده دارای عرض کمتر از 6 متر می باشد. اما زمانی که یک پلاک ساخت و ساز می نماید بایستی عقب نشینی قانونی از بر را رعایت نماید. معمولا” در طرح تفصیلی شهر اصفهان گذرهای  6 متری بعد از اصلاح و عقب نشینی مجاز 8 متری می شوند. در نتیجه، عرض معابر در نمونه های ارائه شده در این پژوهش 8  متر انتخاب شده اند.

8-2-2- 9- نسبت بازشوها در جبهه اصلی ساختمان

همانگونه که قبلا” گفته گردید براساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان سطح پنجره ها و باز شوهای جبهه های جنوبی ساختمان ها چیزی حدود 30%  مساحت جبهه را تجویز می کند. یعنی اینکه برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی در ساختمان حداکثر یک سوم سطح نمای رو به آفتاب ساختمان مجاز به نصب پنجره و باز شو می باشد.

8-2-3- ویژگیها و مشخصات فضایی کالبدی گروهی پلاک ها و ساختمانهای همجوار و بافت

مبحث ارتفاع پذیری را نمی توان فقط برای یک ساختمان و بنای منفرد در نظر گرفت، بلکه بایستی جایگاه یک ساختمان را در همجواری با دیگر ساختمانها و در بافت منطقه نیز مورد مطالعه قرار داد. جدای از متغیر هایی پلاکی که قبلا” به آن پرداخته گردید،  عوامل دیگری مانند الگوی شبکه معابر، عرض معابر و  جهت معابر نیز در اینجا مطرح هستند.

8-2-3-1- الگوی شبکه معابر

الگوهای شبکه معابر شامل شبکه دسترسی ارگانیک و الگوی شبکه دسترسی منظم و هندسی هستند که هر کدام تاثیرات متفاوتی بر ارتفاع پذیری ساختمانهای جنوبی بر ساختمانهای شمالی دارد. در پژوهش حاضر شبکه معابر منظم و هندسی مورد مطالعه قرار می گیرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه