عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تلفیق AHP با سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)

در این مرحله کلیه ی لایه های اطلاعاتی به رستر تبدیل می شوند. سپس با در نظر داشتن نوع لایه و ضوابط مربوط به هر لایه لایه ها با بهره گیری از ابزار distance آماده سازی شدند. در مرحله بعد وزن بدست آمده برای هر معیار و زیر معیار در فرآیند تحلیل شبکه‌ای در لایه مکانی مربوط به خود با بهره گیری از روش Index Overlay ضرب گردید. در نهایت کلیه لایه‌های اطلاعاتی با یکدیگر ترکیب شدند و نقشه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم به دست آمد.

نقشه شماره 4-15، خروجی نهایی کار را نمایش می دهد. همانگونه که ملاحظه می گردد با در نظر داشتن تمام مراحلی که ذکر گردید سه گزینه برای پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران شهر سمیرم بهینه تشخیص داده گردید.

جمع بندی

در این فصل ضمن معرفی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، آغاز به معرفی معیارهای مؤثر در مکان یابی این پایگاه های در شهر سمیرم پرداختیم، سپس لایه های اطلاعاتی را آماده سازی کردیم و وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها را در مدل AHP انجام دادیم و در انتها کار تلفیق AHP با GIS انجام گردید که حاصل آن معرفی سه گزینه به عنوان مطلوب ترین مکان برای ایجاد این پایگاه ها بود. که از بین آنها، دو گزینه که یکی در قسمت شرقی شهر و در خیابان مولوی، و دیگری در قسمت جنوبی شهر و در خیابان مطهری، به عنوان گزینه های برتر پیشنهاد شده می باشد و از لحاظ دسترسی تقریباً در جایگاه مناسبی قرار دارند. یک گزینه نیز که امتیاز کمتری دارد در قسمت جنوب شرقی شهر و در خیابان شیخ کلینی قرار دارد، پیشنهاد شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه