عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

فضای سبز

مقصود از سطوح فضای سبز شهری کلیه پارک ها، فضاهای سبز، میدان های بازی و اماکن ورزشی بدون سقف، فضاهای سبز کنار جاده ها و منازل، همچنین میادین بزرگ را می توان نام برد. طراحی سطوح فضای سبز در شهرها بایستی به صورتی انجام پذیرد که کلیه شهر را در بر گیرد، به صورتی که هر منطقه از شهر و محله های آن از فضای سبز برخوردار باشند و افراد آن منطقه یا محله بتوانند با طی کردن یک فاصله نسبتاً کوتاه (400 متر) به فضای سبز دسترسی داشته باشند(سید صدر،164:1369).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سازگاری این کاربری با پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران بسیار واضح و روشن می باشد (مسائلی، 1375: 192) مثلا در عملیات امداد و نجات پس از وقوع بحران پایگاه هایی که در مجاورت فضای سبز قرار گرفته اند اگر با کمبود جا و فضا مواجه شوند می توانند فضای سبز مجاور خود نیز بهره گیری کنند و از این فضاها نیز به عنوان یک کاربری پشتیبانی مدیریت بحران بهره گیری گردد.

بر اساس مطالعات مطالعه های وزارت مسکن و شهرسازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضای سبز شهری در شهرهای ایران بین 7 تا 12 متر مربع برای هر نفر می باشد که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد (20تا 25 متر مربع برای هر نفر)، رقم کمتری می باشد.

در شهر سمیرم با در نظر داشتن نقشه زیر تعداد فضاهای سبز بسیار بسیار کمتر از حد معمول می باشد (البته بدون در نظر گرفتن باغات و مزارع داخل شهر).

کل مساحت فضای سبز در شهر سمیرم 21549 متر مربع (15/2 هکتار) می باشد. اگر این اندازه را با در نظر گرفتن باغات حساب کنیم، تقریباً این کاربری 2/0 درصد و اگر بدون در نظر گرفتن مساحت باغات حساب کنیم 3/0 درصد از فضای کالبدی شهر را در بر گرفته می باشد، که نسبت به استانداردهای شهری سطح بسیار بسیار کمی را اشغال کرده می باشد.

سرانه این کاربری در شهر سمیرم 8/0 متر مربع می باشد که اندازه بسیار ناچیزی می باشد.

 

4-3-1-4 کاربری فرهنگی

در این پژوهش این معیار (فرهنگی)، کاربری مذهبی را نیز شامل می گردد که به دلیل ازدیاد معیارها این دو را تحت یک عنوان اظهار کرده ایم.

همانگونه که می دانیم وذکر گردید این معیار از معیارهای سازگار با پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران معرفی گردید و همجواری آن با این پایگاه ها اجتناب ناپذیر می باشد (مسائلی، 1375: 192).

این کاربری شامل کتابخانه ها، سینما، کانون های پرورش فکری،مجموعه های فرهنگی و مذهبی و غیره می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه